Foto: Kerstin Stickler

Stad i ljus

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka bildar blickfång dag som natt, i stadsvimlet, från stadsbergen och för förbipasserande längs de båda Europavägarna som går förbi Sundsvall.

Kyrkan byggdes efter att sundsvallsbranden 1888 ödelagt stor del av staden, inklusive den dåvarande kyrkan. En arkitekttävling utlystes, dagens kyrka byggdes i nygotisk stil och på 1950-talet fick den namnet Gustav Adolfs kyrka, ofta förkortat till GA-kyrkan. Men 100 år efter sundsvallsbranden eldhärjades även den här kyrkan. Den var nyrenoverad 1988 när den utsattes för en anlagd brand. Förödelsen blev stor och den kunde återinvigas först efter ett års omfattande restaurering. 

Redaktörens favorit: de enkla skulpturerna i kyrkans kor, tillverkade i trä av bildhuggaren Ivar Lindekranz.

#heligahusihärnösandsstift 

Läs mer om Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka på Sundsvalls församlings hemsida.