Sommarkyrkor i sociala medier

Härnösands stifts kommer i sommar att ha en kampanj i sociala medier som handlar om sommaröppna kyrkor. Kampanjens syfte är att väcka nyfikenhet för sommarkyrkan och appen Kyrkguiden.

Den ska påminna människor om att kyrkan är nära även under sommaren och att alla är välkomna oavsett vad de söker.

Det är sex kyrkor som får lite extra uppmärksamhet i och med kampanjen. Nordingrå kyrka, Revsunds kyrka, Sundsvalls Gustav Aldolfs kyrka, Håsjö gamla kyrka, Sånga kyrka och Klövsjö kyrka. Kampanjstart den 26 juni. Bilderna publiceras både på Facebook och Instagram. 

Vacker utsikt eller ny insikt?

NORDINGRÅ KYRKA | Kyrkan invigdes 1829 av biskop Erik Abraham Almquist. Senare har det byggts till en sakristia på östra gaveln. Det finns ett altarskåp och ett processionskors från 1500-talet i kyrkan.

Kyrka är öppen 24 juni - 26 juli, måndag-fredag kl. 10:00-16:00. Vägkyrkoguider finns på plats för att visa och berätta om kyrkan, församlingen och bygden.

Foto: Kerstin Stickler

Pilgrimsvandra eller sträcka på benen?

REVSUNDS KYRKA | Kyrkan är mycket vackert belägen, där den ligger och speglar sig i Revsundssjön. I Revsunds kyrka finns en rad historiskt intressanta och sevärda föremål, flera av dem tillvaratagna från en gammal 1100-talskyrka som låg på samma plats.  Här finns bland annat en mycket vacker predikstol, tillverkad 1651. Kyrkklockorna är också ett arv från den gamla kyrkan. Flera av de gamla lederna mellan Bottenhavet och Tröndelagen går förbi kyrkan. Här har kung Olav med sin här, den heliga Birgitta och konung Magnus Eriksson med drottning Blanka, dragit förbi. 

Kyrkan är öppen 1 juni-31 augusti, måndag-fredag kl. 08:00-15:30.

Foto: Kerstin Stickler

Knäppta händer eller öppna toaletter?

SUNDSVALLS GUSTAV ADOLFS KYRKA | Kyrkan stod klar år 1894. Sundsvall ödelades av en förödande brand midsommardagen 1888. Återuppbyggnaden resulterade i den ståtliga "Stenstan". Kyrkorådet utlyste en arkitekttävling för en ny kyrka. Vinnare blev det förslag som utarbetats av arkitekt Gustaf Hermansson.

Kyrkan är öppen dagligen, måndag - lördag kl. 12.00-15.00, söndag kl. 11.00-13.00

Foto: Kerstin Stickler

Jättegamla målningar eller nybakade bullar?

HÅSJÖ GAMLA KYRKA | Kyrka från 1684 i liggande timmer. Klockstapeln är byggd 1779 och har blivit känd eftersom det finns en kopia av den på Skansen.

Kyrkan är öppen dagligen 5 juli - 4 augusti kl. 11:00-16:00. Sommarens guide berättar om kyrkan. Servering i Håsjögårdens sommarcafé.

Foto: Roger Strandberg

Tända ljus eller paus från solen?

SÅNGA KYRKA | Sånga kyrka är en av de minsta kyrkorna i Ådalen och är byggd under 1200-talet eller 1300-talet. Det som gjort den känd är hälsokällan i sakristian. Den var troligen ursprungligen en hednisk offerkälla. När kristendomen blev den förhärskande religionen, då kristnades ofta offerkällorna. OBS! Vattnet är ej drickbart.

Kyrkan är öppen 24 juni -9 augusti, måndag-fredag kl. 09.00-15.00

Foto: Maria Eddebo Persson

Hämta andan eller lätta ditt hjärta?

KLÖVSJÖ KYRKA | Nuvarande träkyrka uppfördes 1795–1797 av bonden Pål Persson och ersatte en äldre kyrkobyggnad från 1500-talet. Inredningsdetaljer finns bevarade från den tidigare kyrkan. Från början var kyrkan rödmålad och hade spåntak, men numera har kyrkan vitmålade väggar och sedan 1886 ett rödmålat plåttak.

Kyrkan är öppen juni-augusti 2024, måndag-fredag 08:00-18:00, lördag-söndag 09:00-18:00.

Foto: Kerstin Stickler

 

En hand håller i en mobil med skärmbild om kyrkguiden som visar adressen för kyrkan.

Appen Kyrkguiden

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till våra kyrkor. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.