Sollefteå pastorat sjunger in pingsten

Pingsten är Andens högtid. Livgiverskan, vägledaren, elden, gudsnärvaron. Det finns många sätt att beskriva Guds Ande i våra liv. Pingstidens psalm "Vinden ser vi inte" är inspelad i Ådals-Lidens kyrka med medarbetare från Sollefteå pastorat.

I psalmen vi hör här jämförs Anden med vinden. Vinden syns inte, men vi kan höra hur vinden dånar eller susar, vi kan se på träden och gräset eller havets mäktiga vågor var vinden går fram och vi kan känna när vinden blåser.

På samma sätt är det med Guds Ande. Vi kan inte se den, men vi kan höra Andens röst inom oss, dånande starkt eller susande svagt. Vi kan se var Anden går fram ibland – där liv och kärlek växer och delas. Och vi kan känna Andens närvaro – när vi känner oss trygga; när vi känner att vi inte är ensamma; när vi känner ett engagemang för något eller en stark upprördhet över orättvisor.

Vi kan också känna Andens ledning i våra liv. När vi känner tydligt vad vi ska göra i en situation, när vi blir uppmärksammade på något vi behöver se eller när vi står vid ett vägskäl och får hjälp att välja väg.

Mot slutet av sitt liv berättade Jesus för sina lärjungar att han skulle dö och uppstå till nytt liv. De förstod inte vad han pratade om och kände sig oroliga inför att han skulle lämna dem. Men han försäkrade att de inte behövde vara oroliga. Gud skulle inte lämna dem ensamma, utan Gud skulle sända sin Ande till dem. Anden skulle vara deras hjälpare och göra Guds närvaro i deras liv synlig.

Strax innan Jesus for till himlen – det som vi firade på Kristi himmelsfärds dag förra veckan – underströk han än en gång att Anden skulle komma med kraft. Då hängde det han sade också ihop med ett uppdrag att vittna om allt som Jesus är och har gjort, så att budskapet når alla människor.

Det blev som Jesus hade sagt. På pingstdagen, när många människor var samlade i Jerusalem, kom Guds Ande väldigt synligt och tydligt till lärjungarna, så att de kunde berätta om Guds gärningar och om Jesus och vägen till evigt liv.

I pingstens tid i kyrkoåret firar vi det. Vi firar också att Gud sänder sin Ande till oss här och nu, gång på gång. Anden som synliggör Guds närvaro i våra liv; som vägleder och ger oss kraft.

”Anden ser vi inte, men i Andens vind blir vår rädsla borta, strömmar glädjen in. Från en värld som ingen enda av oss ser kommer Anden till oss och sin hjälp oss ger.”

I filmen medverkar: Jonatan Sandberg, organist, Olov Sjögren, församlingsassistent, Putte Kihl, församlingsassistent, Maria Robertson, kantor, Ann-Sofie Baarman, kantor, Eva Rosell, kantor och Örjan Schwieler, musiker.  

Musikarret är gjort i ett samarbete mellan Jonatan Sandberg, Maria Robertson och Örjan Schwieler.

Kyrkoåret

Kyrkans år har fler årstider än det kalenderår vi är vana att relatera till. Första halvan av kyrkoåret består av advent, jultiden, trettondedagstiden, fastan, påsktiden och pingst. Andra halvan av kyrkoåret kallas för Trefaldighetstiden och i den ingår ett antal årstider och högtider som definierar vilken kyrkoårstid vi är inne i. Kyrkoåret hjälper oss att leva i alla delar av kristen tro och inte fastna i en. Det kan berika vårt sätt att se på livet och ge oss trygga ramar och rutiner som återkommer varje år. Psalmerna i Den svenska psalmboken kan hjälpa oss att få syn på och fördjupa de olika årstiderna under kyrkoåret. 

Tidigare kyrkoårspsalmer

Njurunda församling sjunger in påsktiden

Våfflor, vårsol, takdropp och påskliljor – det är sådant som kommer för min syn när jag sjunger påskpsalmen 154, ”Dina händer är fulla av blommor”. Jag ser min tonårstids kyrka framför mig, samarbetskyrkan där EFS-föreningen var levande och ljuset strömmade in över altaret från två håll i det ganska avskalade kyrkorummet. Och i mitt hjärta känner jag hopp och liv!

Tuna-Attmars församling sjunger in fastan

Under fastan avstår många från något för att leva mer avskalat och för att få mer tid och kraft till att vårda relationen med Gud. Det kan handla om att avstå från något att äta eller dricka, som tex kött, godis eller alkohol. Det kan också handla om att avstå från sociala medier eller något annat som tar mycket energi och tid av oss i livet. Tunakören sjunger psalm 137 inför fastan.

Timrå församling sjunger in adventstiden

Med första advent börjar kyrkoåret om. Ett nytt kyrkoår gryr. Ute är det mörkt och kallt, men i fönstren tänder vi stjärnor och ljus för att påminna oss om den ankomst vi ägnar adventstiden åt att förbereda oss för – Guds son som kommer till oss i julberättelsen om ett litet barn som föddes i ett stall för länge sedan. Timrå församlings kyrkokör MusiKentherna sjunger in adventstiden med psalm 421.

Allhelgonahelgens psalm sjungs av Strömsunds pastorat

I början av november infaller de helgdagar som vi med ett samlingsnamn kallar Allhelgonahelgen. Det är en helg då vi minns dem som dött, kanske särskilt dem som betytt mycket för oss. Strömsunds pastorat sjunger in Allhelgonahelgen med psalm 172.

Mellansels folkhögskola sjunger in tacksägelsedagen

Under hösten bryts den vanliga lunken i trefaldighetstiden av med en festhögtid där vi får chans till lovsång och tacksamhet. Vi får tacka för livet och allt som det ger oss. Vi får också tacka för att Gud går med, oavsett vad livet ger oss, inte bara i glada starka stunder. Elever från Mellansels folkhögskola framför psalm 292.

Nordingrå församling sjunger i trefaldighetstid

När höstterminen i skolorna börjar får många av oss en känsla av nystart och att ta nya tag, även om vi inte studerar eller jobbar i skolans värld. Så kan vi också se det i kyrkoåret. Medarbetare i Nordingrå församling framför psalm 96.

Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger in trefaldighetstiden

Nu går vi in trefaldighetstiden och Jan From och Agneta Granlöf från Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger och spelar psalm 712 från den svenska psalmboken. Trefaldighetstiden inleds med Heliga Trefaldighets dag, där temat är just den treenige guden, att Gud är tre och ändå en.

Sollefteå pastorat sjunger in pingsten

Pingsten är Andens högtid. Livgiverskan, vägledaren, elden, gudsnärvaron. Det finns många sätt att beskriva Guds Ande i våra liv. Pingstidens psalm "Vinden ser vi inte" är inspelad i Ådals-Lidens kyrka med medarbetare från Sollefteå pastorat.

Alnö församling sjunger in påsktiden

Nu lever vi i påsktiden, uppståndelseglädjens tid! Sällan har väl orden om att lämna den tid som gått och möta ljuset, livet och kärleken känts mer välbehövliga. Påsktidens psalm är inspelad i Alnö församling där Alnö digitala kyrkokör sjunger sv. psalm 155 "Herren lever våga tro det"