Sköns församling sjunger in tacksägelsedagen

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Kören Sunshine från Sköns församling sjunger in tacksägelsedagen med psalm 706.

Under hösten bryts den vanliga lunken i trefaldighetstiden av med två festliga firningsdagar – Den helige Mikaels dag och Tacksägelsedagen. Tacksägelsedagens tema är tydligt – vi tackar för allt vi får ta emot av Gud: livet, skapelsen, kärleken, nåden – och vår tacksamhet visar vi genom att lovsjunga Gud. Att lovsjunga kan betyda att sjunga en glad hyllningssång. Men vi kan också lovsjunga genom att visa vår tacksamhet till Gud på andra sätt – genom att värna skapelsen, bry oss om vår miljö, bry oss om våra medmänniskor och göra gott för världen där vi lever.

I tacksägelsedagens gudstjänst har vi traditionellt burit fram delar av den skörd vi varit tacksamma för – rotfrukter, äpplen, lingon och vackra blommor. I dagens samhälle, där många inte odlar själva, kan de symboler vi bär fram för vår tacksamhet vara andra saker som står för det vi är tacksamma för i våra liv.

Psalm 706 – Hej, himlarymder – är en glad psalm där vi konkret vänder oss till skapelsens olika delar med en uppmaning att vi tillsammans ska lovsjunga Gud i tacksamhet över livet och allt som är skönt och vackert.

Kyrkans år har fler årstider än det kalenderår vi är vana att relatera till. Första halvan av kyrkoåret består av advent, jultiden, trettondedagstiden, fastan, påsktiden och pingst. Andra halvan av kyrkoåret kallas för Trefaldighetstiden och i den ingår ett antal årstider och högtider som definierar vilken kyrkoårstid vi är inne i. Kyrkoåret hjälper oss att leva i alla delar av kristen tro och inte fastna i en. Det kan berika vårt sätt att se på livet och ge oss trygga ramar och rutiner som återkommer varje år. Psalmerna i Den svenska psalmboken kan hjälpa oss att få syn på och fördjupa de olika årstiderna under kyrkoåret.