Foto: Hans Asp

Samling för stiftsfullmäktige i Jämtland den 25-26 maj

Fredag 26 maj sammanträder stiftsfullmäktige i Östersund, med verksamhetsberättelse och årsredovisning på agendan. Dagen innan möts ledamöterna i Sunne för information om skogsbruk och klimatarbete.

Stiftsfullmäktiges sammanträde den 26 maj inbegriper verksamhetsberättelse och årsredovisning för stiftsorganisationen och för prästlönetillgångarna. Det innebär att ledamöterna har att ta ställning till ansvarsfrihet för både stiftsstyrelsen och egendomsnämnden.

Vid sammanträdet kommer även två motioner att besvaras. Dessa rör förslag om digital signering av handlingar och om behov av samisk präst.

Ledamöterna börjar dagen med mässa i Gamla kyrkan klockan 8.00.
Klockan 9:30  inleds sammanträdet på Clarion Hotell med information av stiftsdirektor och biskop.
Klockan 10:30 inleds plenarförhandlingarna.

Redan den 25 maj samlas fullmäktiges ledamöter i Sunne för exkursion där egendomsnämnden visar delar av sin verksamhet. Bland annat blir det besök på Pärlstigen, ett område som avsatts för rekreation och andakt (bilden ovan) och information om produktion av kvalitetsvirke för kulturbyggnadsvård. Torsdagen kommer även att ägnas åt Svenska kyrkans klimatarbetet.