Foto: Mariann Lörstrand Blind

Samiskt konfirmationsläger tillbaka

Nästa års samiska konfirmationsläger kommer att pågå i två veckor och arrangeras enligt ett nytt koncept som tagits fram i samråd med det samiska samhället. I år arrangeras ett höstlovsläger i Nikkaluokta i stället för det pausade konfirmationslägret. Anmälan till båda lägren öppnas 15 augusti.

Efter den ettåriga pausen blir det åter ett samiskt konfirmationsläger nästa år. Det är ungdomar födda 2009 som kommer att bjudas in till det. Konfirmationslägret planeras med stöd av de samråd som hållits under vintern på flera platser i Saepmie. 

Lägret 2024 kommer att bli lite längre än tidigare. Preliminärt mellan 14 och 28 juni med konfirmation den 29 juni. Nytt är att det också planeras ett inledande helgläger i april, för att ungdomarna ska ges goda möjligheter att lära känna varandra. 

Luleå stift kommer att ta hela ansvaret för lägret som flyttas från Edelviks folkhögskola som varit samarrangör under senare år. Nils-Johan Labba, vice ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan, kommer tillbaka som lägerchef efter några års frånvaro och Sofia Strinnholm, nu präst i Östersund, anställs som samordnare för konfirmationslägret.    

Höstlovsläger i år

I år arrangeras ett höstlovsläger i Nikkaluokta i stället för det pausade konfirmationslägret. Höstlovslägret erbjuds samiska ungdomar födda 2008 och som konfirmerats på hemmaplan under året. Det inleds söndag den 29 oktober och avslutas lördag den 4 november. 

Lägret kommer att ha samiskt konfirmationstema men då ungdomarna redan är konfirmerade, är ramarna för planeringen av lägret friare än på ett konfirmationsläger.
– Det blir ett utmärkt tillfälle att prova tänka utanför boxen och samtidigt upprätthålla känslan av samiskt konfirmationsläger med den dagliga rytmen av morgonbön och kvällsandakt, säger Sofia Strinnholm, som medverkar på höstlägret.
KAJSA ÅSLIN


Bildtext:
Samrådsmöten på flera platser i Saepmie och även en enkätundersökning bildar grund för utvecklingen av det samiska konfirmandlägret. Genomlysningen har letts av Nils-Johan Labba, tidigare lägerchef, i utvecklingsgruppen har även ingått (från vänster) Evelina Olofsson, ledare på flera läger och Sofia Strinnholm, präst på flera läger. 
Foto: Mariann Lörstrand Blind