Foto: Maria Eddebo Persson

Samisk mässa starten på biskopens kontraktsresa

En storslagen samisk mässa i Örnsköldsvik var starten på biskop Eva Nordung-Byström resa runt i stiftet för att fira gudstjänst i alla kontrakt innan hon går i pension i september. I samband med gudstjänsten skänkte Härnösands stift en av tavlorna som var med vid försoningsgudstjänsterna i Uppsala och Luleå till Orrestaare saemien sibrie (Örnsköldsviks sameförening).

Det var många som ville delta i den samiska mässan i Örnsköldsviks kyrka som inleddes med en berörande jojk av Krister Stoor. Koret i kyrkan var vackert smyckad med samiska föremål, textilier, renskinn och den sydsamiska bibeln. Första psalmen Aarede gaskoeh vaerieh (Morgon mellan fjällen) sjöngs på sydsamiska av gudstjänstdeltagarna. Gudstjänsten som helhet var trespråkig och alla psalmer, textläsningar och körsånger var på nord- eller sydsamiska. 
– Det var fantastiskt att få vara med. Att få översköljas av samiska sånger och psalmer. Att vi samer får synas. Det var tur att jag inte skulle jojka under nattvardsutdelandet. Jag hade inte kunnat det för jag var så rörd, säger Krister Stoor, jojkare.

Dagen till ära hade en kör bestående av närmare hundra korister satts ihop från flera av församlingarna i Örnsköldsvikstrakten. Kören sjöng musik ur Frode Fjellheims mässa Aejliens Gaaltje. De avslutade gudstjänsten med att sjunga den mäktiga sången Vuelie, som fick internationellt genombrott när den var med i Disneyfilmen Frost. Taket nästan lyfte från kyrkan när sången ljöd.

Birgitta Ricklund och Eva Nordung-Byström Foto: Maria Eddebo Persson

Efter mässan gick gudstjänstdeltagarna till församlingshemmet där det väntade kyrkkaffe. I församlingssalen väckte en stor tavla uppmärksamhet. En tre meter hög tavla med en samisk kvinna avbildad, Elsa Laula, som är skapad av konstnären Anders Sunna. Det var en av de tre tavlorna som var med i Uppsala domkyrka och Luleå domkyrka, då det samiska folket bads om ursäkt för historiska oförrätter. Dessa tre kvinnoporträtt har efter Sagastallamat-gudstjänsterna fått nya hem i Luleå stift, Västerås stift och Härnösands stift. Härnösands stiftskansli valde att skänka tavlan till Orrestaare saemien sibrie (Örnsköldsviks sameförening) som hoppas på att tavlan ska hängas upp i kommunhuset. 
– Vi vill att tavlan ska hänga på Kronan, stadshuset i Örnsköldsvik, så jag uppmanar alla här att skicka in E-förslag om det. Då kan det bli av, säger Birgitta Ricklund, ordförande i Orrestaare saemien sibrie.

Biskopen höll också ett kort anförande om sin tid som biskop och vad det samiska arbetet har betytt för henne. Hur det startade med ett urfolksseminarium i Uppsala i samband med biskopsvigningen och att hon därefter under sin biskopstid har engagerat sig i kyrkan och samhällets relation till samerna. 
– Det känns fint att cirkeln sluts och att jag avslutar med en samisk mässa, säger Eva Nordung-Byström.

Biskop Eva Nordung-Byström lägger ner staven vid en högtid i Härnösands domkyrka den 14 september 2024.

Maria Eddebo Persson
2024-02-11

Fakta: Elsa Laula Renberg

Elsa Laula Renberg var en samisk ledargestalt i början av 1900-talet. Hon valdes år 1094 till talesperson för samer i Åsele, Vilhelmina och Lycksele. Att Elsa Laula kunde argumentera och var tvåspråkig gjorde att hon ofta valdes till taleskvinna. Hon utmanade makten och tog för sig i en tid då kvinnor inte ens hade rösträtt i Sverige. Elsa Laula var mycket aktiv i den samiska kampen för medborgerliga rättigheter och ordförande i den grupp som såg till att det första landsmötet för samer genomfördes år 1917.