Foto: Kerstin Stickler

Samernas samlingsplats

Ankarede kapell i Frostvikens församling, ligger vid Ankarälvens och Lejarälvens utlopp i Stora Blåsjön. Kapellet omges av en samisk kyrkstad med ett 30-tal kåtor och några små stugor. Platsen är en gammal samisk begravningsplats och innan det nuvarande kapellet byggdes vid 1800-talets slut, fanns där ett litet bönhus. Den samiska tillhörigheten märks i kapellet, bland annat pryds predikstolen av Hotagen-Frostvikens sameförenings emblem.

Ankarede, med det samiska namnet Ångkerenjeeruve, har varit en viktig plats för många samer sedan lång tid tillbaka och är så fortfarande. Bland annat firas här varje midsommar samisk kyrkhelg i flera dagar. 2019 hölls Same-SM på platsen med terränglöpning, renskötarsprint och lassokastning.

#heligahusihärnösandsstift

Läs om Ankarede kapell på Strömsunds pastorats hemsida