Så gick det i kyrkovalet i Härnösands stift

Vänstern i Svenska kyrkan tar nya mandat i stiftsfullmäktige i Härnösands stift, och tar även plats i många av församlingarna i stiftet. Socialdemokraterna minskar något, både i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet, men är allt jämt den största gruppen. I stiftsfullmäktige tar Öppen kyrka för alla, plats för första gången. Det visade den preliminära röstsammanräkning under valnatten (uppdaterad text).

Valdeltagandet i Härnösnads stift har landar runt 17 procent, i samklang med landet som helhet. Det innebär att valdeltagandet minskat med cirka två procentenheter jämfört med föregående val, då drygt 19 procent av de röstberättigade deltog. Dock är ännu inte årets brevröster medräknade.

I valet till stiftsfullmäktige (den regionala nivån) ser röstfördelningen ut som följer:
- Socialdemokraterna får 24 mandat (-3 mandat).
- Centerpartiet får 10 mandat (- 2 mandat).
- Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) får 8 mandat (+1 mandat).
- Vänstern i Svenska kyrkan får 4 mandat (+3 mandat).
- Borgerligt Alternativ får 3 mandat (+1 mandat).
- Frimodig kyrka får 2 mandat (oförändrat).
- Sverigedemokraterna får 3 mandat (oförändrat).
- Kristdemokrater i Svenska kyrkan får 2 mandat (oförändrat).
- Öppen kyrka för alla får 2 mandat (ny nomineringsgrupp i Härnösands stift)
- Miljöpartister i Svenska kyrkan får 1 mandat (- 1 mandat).
- Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) får inget mandat (- 1 mandat).

När det gäller valet till kyrkomötet (den nationella nivå) kan noteras att de tio mandat som tillsätts från Härnösands stift fördelats som följer: Socialdemokraterna 5 mandat (- 1 mandat), Centerpartiet 2 mandat (- 1 mandat), Politiskt obundna i Svenska kyrkan 2 mandat (+ 1 mandat), Vänstern i Svenska kyrkan 1 mandat (+1 mandat).

Totalt i kyrkomötet, när bara nästan alla röster räknats, är det Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) och Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) som gjort det bästa valet. Socialdemokraterna ser ut att minska med 6 mandat men är allt jämt den största gruppen med 70 av de 251 mandaten. Två nya grupper kommer in i kyrkomötet: Alternativ för Sverige (3 mandat) och Himmel och jord (1 mandat).

Alla preliminära resultat, även valet till kyrkofullmäktige (på lokal nivå) kan ses via verktyget här.

Om ungefär tre veckor väntas den slutgiltiga rösträkningen vara klar, då även personrösterna har räknats. 

BILDTEXT: Strid ström av röstande. Valförrättarna i Njurunda församlingshem tar emot Roland Engströms röst. Från vänster Petra Eriksson, Ingrid Nordvall, Sara Olsson .  Foto: Kajsa Åslin