Så går det till att rösta

Att rösta i kyrkovalet är din möjlighet att påverka kyrkans arbete både lokalt och nationellt. Det finns flera sätt att göra din röst hörd. Rösta i vallokalen på valdagen, förtidsrösta, rösta via brev eller bud.

För att kunna rösta ska du vara upptagen i röstlängden. Ditt röstkort är ett bevis på att du är röstberättigad.  Därför är det viktigt att du tar med ditt röstkort eller legitimation när du går och röstar.

Om du är röstberättigad kommer ditt röstkort hem i din brevlåda runt den 30 augusti. Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17 september.
På valdagen den 17 september går du till den vallokal som står förtryckt på ditt röstkort. Alla vallokaler öppet minst klockan 18–20, i regel har vallokalerna öppet i minst sex timmar på valdagen. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet.

När du kommer till röstningslokalen/vallokalen får du visa upp ditt röstkort, då får du av röstmottagarna/valförrättaren tre kuvert, ett för respektive val. Sedan väljer du med hjälp av valsedlar vilken nomineringsgrupp du vill rösta på. Innan du försluter ditt kuvert och lämnar till röstmottagarna eller valförrättarna, kontrollera gärna en extra gång att det bara ligger en valsedel i varje kuvert. En av varje färg. Gul valsedel för kyrkomötet. Rosa valsedel för stiftsfullmäktige. Vit valsedel för kyrkofullmäktige. När du förslutit dina kuvert, lämna dem till röstmottagare/valförrättare. De dubbelkollar att dina kuvert är godkända, när de är godkända läggs de i valurnan. Förtidsröstar du i annat valdistrikt än där du är folkbokförd finns blanka valsedlar i varje färg samt en digital grupp- och kandidatförteckning att tillgå i varje röstningslokal. 

I kyrkovalet kan du personrösta genom att sätta ända upp till tre kryss på valsedeln. Om man skulle råka sätta fler kryss än tre räknas inget av dem. Märk väl att det inte går att stryka namn på valsedlarna.

Rösta med bud i kyrkovalet

Om du inte kan ta dig till röstningslokalen eller vallokalen går det också att rösta med ett bud. Budet måste vara minst 18 år. På valdagen måste budet överlämna budröstningen i den vallokal som står på röstkortet på valdagen. Under förtidsröstningen lämnar budet i röstningslokalen under öppettiden. När man budröstar måste två personer bevittna kuvertet utöver väljaren själv. Det går bra att ett av vittnena är budet.  Bud- och brevröstningspaket finns att hämta på pastorsexpeditionen.

Brevrösta i  kyrkovalet

Vid brevröstning hämtas ett paket för brevröstning på pastorsexpeditionen. Brevröstning är portofritt men väljaren behöver skicka sin brevröst i så god tid att den är stiftsstyrelsen tillhanda senast fredagen före valdagen (15/9). Det innebär att en brevröst som skickas inom landet i regel måste läggas på en postlåda före den sista tömningen på torsdagen den 14 september 2017, helst tidigare.

Lathund med kyrkovalsfakta

Vilka får rösta? Varför ska man kryssa? Vad är en nomineringsgrupp? Och var kan jag förtidsrösta? Här får du svaren på några vanliga frågor inför kyrkovalet.

Vilka ställer upp i valet där du bor?

Demokratin i Svenska kyrkan hänger på många människors engagemang. Här kan du se vilka som hoppas att under de fyra närmaste åren få förtroendet att vara med och styra på nationell, stifts och lokal nivå.

Vad vill grupperna att kyrkan ska göra?

Svårt att välja? Kanske har du en hjärtefråga som avgör vilken grupp som får din röst? Här finns övergripande kyrkopolitiska program eller valplattformar för de grupper som kandiderar på stiftsnivå.