Foto: Maria Eddebo Persson

500 år av reformation

Den 31 oktober är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Höjdpunkten på reformationsåret i Svenska kyrkan sker över hela landet under de närmsta sju dagarna. I Härnösand kommer det bland annat vara en gudstjänst i Härnösands domkyrka.

Martin Luther skrev mycket mer än bara teserna. Han översatte Nya testamentet från latin till tyska på tio månader när han sökt skydd i borgen Wartburg eftersom han förklarats fredlös.

I filmklippet nedan får vi höra prästen Eva Stenström sjunga psalmen Vår Gud är oss en väldig borg, som Luther skrivit. Han ser Guds beskydd som en borg, medan Eva ser Guds beskydd och trygghet som en famn. Vad har du för bild av tryggheten hos Gud?

Puff

Festmässor lyfter reformationen i höst

PRESSMEDDELANDE | Martin Luthers 95 teser ledde på 1500-talet till stora förändringar inom både kyrkan och politiken. Så uppstod den protestantiska reformationen. Och så formades det som är Svenska kyrkan. I år lyfts 500-årsminnet av reformationen i festgudstjänster runt om i Härnösands stift. Och på reformationsdagen den 31 oktober firas festgudstjänst i alla landets domkyrkor.

En färggrann och abstrakt målning föreställer Martin Luther.

Vem var reformationens Martin Luther?

Martin Luthers var kritisk till vissa inslag i kyrkans liv och startade det som kom att bli den protestantiska reformationen. Luthers idéer under 1500-talet har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag.