Foto: Anders Stjernberg och Maria Eddebo Persson

Ramsele gamla kyrka har konserverats invändigt

Hallå där, Ingeli Andersson, kyrkorådets ordförande i Ramsele-Edsele församling som arrangerar en temakväll med visning av den inre konserveringen som gjorts av Ramsele gamla kyrka.

Vad är det som är gjort i kyrkan?
– Personalen från Västernorrlands museum har gjort ett fantastiskt jobb där inne. De har bland annat tagit fram alla färger på väggarna och renoverat putsen. Det är en relativt orörd medeltidskyrka som konservatorerna blev lyriska över. Putsen är gjort på ett speciellt sätt, så de har kunnat konstatera att det yttersta lagret av puts är från 1600-talet. Konservatorerna har också gjort en hel del fynd som vi ska visa upp på temakvällen.

Vad är det för fynd?
De har hittat pengar och knappar från 1600-talet. De har också hittat inskriptioner på väggarna efter gamla murarmästare.

Hur lång tid tog konserveringsarbetet?
– Det tog ungefär en månad och vi har finansierat det med egna sparade pengar och med hjälp av den kyrkoantikvarisk ersättning.

Vad vill du säga till dem som eventuellt skulle vara intresserade av att komma på visningen?
– Alla som är intresserade av vår historia och vårt kulturella arv tycker jag ska komma hit. Det är ett bra tillfälle att veta mer om vår gamla kyrka. Vi har ett otroligt rikt kulturarv och vi måste bevara det för kommande generationer.

När är temakvällen?
– Temakvällen är den 23 januari 2019, klockan 18:30 i Ramsele församlingshem. Lennart Kristiansson och Anne Braun från Västernorrlands museum är föredragshållare och kommer att berätta om det arbete som gjorts.

Maria Eddebo Persson
2018-12-14