Foto: Kerstin Stickler

Plats för eftertanke

Torsåkers gamla kyrka, från sent 1200-tal, anses sannolikt helgad åt Sankt Olof. Till kyrkans äldsta inredning hör flera medeltida träskulpturer.

Torsåkers gamla kyrka är också en påminnelse om hur ryktesspridning och lögner kan förgifta ett helt samhälle. Kring kyrkan har en av landets gräsligaste rättsskandaler utspelat sig.

Den 1 juni 1675, efter att en straffpredikan hållits i kyrkan, mottog 71 dödsdömda kvinnor den sista nattvarden. De var alla anklagade för häxeri och trolldom. På avrättningsplatsen väntade sedan två bödlar, stupstock och bål. När allt var över hade var femte kvinna i Torsåker avrättats.

#heligahusihärnösandsstift 

Läs om Torsåkers kyrka gamla på Härnösands stifts medeltidswebb