Foto: Pixabay

Påven kommer inte på besök ­– han bjuder in till ett historiskt möte

Den 31 oktober är det 499 år sedan Martin Luther skickade sina 95 teser till ärkebiskopen av Magdeburg och Mainz och den stora samhällsomvandlingen i Europa som kallas reformationen tog sin början.

Reformationen kom att markerar medeltidens slut och påverkade människors sätt att se på utbildning och individens rättigheter på ett sätt som präglar oss än i dag.

Men med Martin Luthers teser inleddes också en långvarig splittring mellan katoliker och lutheraner. Under de senaste 50 åren har försöken att komma överens intensifierats på ett positivt sätt. En följd av det är den historiska händelse som sker i Lund den 31 oktober i år.

För första gången har de högsta ledarna för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet bjudit in till ett gemensamt ekumeniskt högtidlighållande av reformationen. Påve Franciskus kommer alltså inte på besök till Sverige den 31 oktober. Han är en av världarna för arrangemanget. Påven och ordföranden för Lutherska världsförbundet, biskop Monib, kommer att leda en gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka. Efter gudstjänsten fortsätta gemenskapen på Malmö Arena, där många fler människor har möjlighet att delta, under temat Tillsammans i hopp.

Det är ett historiskt möte mellan katoliker och lutheraner som sker efter nästan 500 år av splittring.

Biskop Eva Nordung Byström

Under mötet kommer också en överenskommelse om samarbete att undertecknas av Lutherska världsförbundets biståndsarbete World Service och den katolska hjälporganisationen Caritas Internationalis. Detta för att stryka under den kristna trons kärleksbudskap och uppmaning till fred och rättvisa.

Det är ett historiskt möte mellan katoliker och lutheraner som sker efter nästan 500 år av splittring. Eftersom både den katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna finns representerade över hela världen och tillsammans utgör en stor majoritet av kristendomen, har mötet betydelse inte bara för Sverige och Europa, utan för hela världen. Att det sker i just Lund beror på att Lutherska världsförbundet, där Svenska kyrkan finns med bland de 140 medlemskyrkorna, bildades i Lund.

Som en av Svenska kyrkans 13 biskopar är jag inbjuden att delta i arrangemanget, som en länk till församlingarna här i Härnösands stift och deras historiska rötter och världsvida sammanhang. En händelse som också är inledningen på Svenska kyrkans uppmärksammande av reformationens 500-årsminne under det kommande året.

 Eva Nordung Byström,
biskop i Härnösands stift