Foto: Pixabay

Påskens budskap är trons kärna

Kärnan sitter mitt i frukten. Den har bildats av blomman och får sin näring från fruktköttet, när den grävs ner i jorden kan den väckas till nytt liv. Vi använder ofta kärnan som bilden av det viktigaste, det ursprungligaste, det som ska bära vidare i till exempel en berättelse, ett förslag eller en ideologi. 

Det är viktigt med kärnor. Det gäller också i bibeltolkningen. Det går inte att läsa allt i bibeln rakt av och tillmäta det samma värde. Bibeln är en samling av många olika böcker och litterära genrer. Någonstans finns en kärna som innehåller det allra viktigaste, och runt den finns olika lager av näring eller förklaringar till kärnan. En del av dessa lager består av böner, sånger och profetiska ord som ger oss kunskap om Gud och tron. Andra utgörs av historisk eller poetisk litteratur som förklarar och speglar urgamla kulturer som inte längre finns. Det senare kan vara nyttigt och intressant att läsa, som redan Martin Luther uttryckte det, men det behöver inte självklart vara det som vi ska ta till oss. Men vad är då kärnan i bibeln? Vad är det vi ska följa i bibeln?

Martin Luther har svaret även på detta: Jesus är bibelns kärna och stjärna, menade han. Vi måste tolka och väga allt vi läser i bibeln utifrån Jesu liv och budskap. Den jämförelsen hjälper oss att sortera ut det som är viktigt utifrån den kristna trons perspektiv. Paulus stryker under detta synsätt när han skriver om Jesus att ”allt hålls samman i honom”, och även av Hebreerbrevets författare som skriver om Jesus som ”trons upphovsman och fullkomnare”.

Vad vill jag nu komma till med detta bibelstudium? Först vill jag betona att man inte kan läsa bibeln hur som helst – då blir det verkligen hur som helst. Sedan vill jag lyfta fram det som är det allra viktigaste i Jesu lära. Kärnan i kärnan så att säga. Den finner vi i det som vi brukar kalla för Jesu kärleksbudskap. Jesus säger: ”Mitt bud är detta: ni skall älska varandra så som jag har älskat er”. Att älska Gud och sin nästa som sig själv är sammanfattningen av buden, säger Jesus vid ett annat tillfälle. Kärnan i bibeln och i den kristna tron är alltså Jesus och hans budskap om att Gud älskar oss och att vi ska älska varandra.

Så låt påskfirandet detta år innebära dels att vi vågar öppna oss och ta emot Jesu kärlek och dels att vi beslutar oss för att våga tro på, kämpa för och leva i denna kärlek

Biskop Eva Nordung Byström

Nu går vi in i påsktiden. Och påsktidens budskap är just denna vår tros kärna: Jesus visar oss att Gud själv är kärleken som är störst av allt. Berättelsen om Jesu död och uppståndelse är berättelsen om hur Guds kärlek driver ut ondska, hat, rädsla, maktbegär och fördömanden för att återge det liv och den godhet han en gång skapade en evig, oförstörbar plats i tillvaron.  Påskens drama visar oss att Guds kärlek till och med är starkare än döden. Här har vi verkligen det enda vi behöver. Om kärleken fick vara vår ledstjärna i livet, i vår vardag, i vår tro och vårt sätt att behandla oss själva och vår omgivning: vad skulle inte då kunna hända? Kärleken är livets innersta mening, trons och livets innersta kärna.

Påskens budskap kan upplevas som en svår utmaning att ta till sig och förstå. Men ärligt talat så förstår vi inte heller hur fruktens kärna kan innehålla material, liv och kraft till en ny växt med nya blommor och frukter. Detta naturens mysterium är en gåva som vi får ta emot oavsett om vi förstår det eller inte. Så är det också med påskens budskap. Så låt påskfirandet detta år innebära dels att vi vågar öppna oss och ta emot Jesu kärlek och dels att vi beslutar oss för att våga tro på, kämpa för och leva i denna kärlek – i mötet med våra medmänniskor, i vårt samhälle och i vår värld.

Genom tjäle, köld och död tränger solens eld och glöd. Det är påsk på jorden. (Sv Ps 517)

Med önskan om en glad och välsignad påsk!

Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift