Påsken ger hopp i mörkret

När vi går in i påskveckan, eller Stilla veckan, möter vi en dramatisk berättelse om ondska, lidande och död men också om livet, kärleken och ljuset som vägrar låta sig besegras av mörka krafter. I år har Stilla veckans med för många av oss tunga och oförståeliga budskap plötsligt fått dagsaktuell angelägenhet.

Vår huvudstad har drabbats av ett förmodat terrordåd. Oskyldiga människor har skadats och dödats. Det öppna och fria samhälle vi under generationer har kämpat för, har hotats och många av oss är rejält omskakade. Så hände det också här hos oss i vår lugna del av världen. Många av oss har med oro följt nyhetsrapporteringen och med stark medkänsla tänkt på alla som drabbats och alla som hjälpt till med att lindra smärtan och rädslan. Många är vi som ber om Guds förbarmande och känner oss hjälplösa, utsatta och rädda.

I år känns det därför extra angeläget att berätta om påskens budskap att aldrig ge upp kampen för det goda och rätta. Vi kan alla hämta kraft och mod i det budskap som säger att kärleken är starkare än hatet, att ljuset kan besegra mörkret och att livet är starkare än döden. Det är detta budskap - som ligger så nära vår verklighet, ja som delar människolivets alla hårda och svåra villkor - som gör att påsken är den kristna traditionens största högtid.

Detta budskap som påsken förmedlar är svårgreppbart och egentligen omöjligt att förstå. Men ingen av oss kan heller förstå döden, än mindre förstår vad som tänder livet. Vi förstår inte heller varför vi har ett reflekterande medvetande eller varför vi tycks bära på ett medfött hopp om godhet, livsmening och om liv som möter andra dimensioner efter vår jordiska död. Varför då kräva att vi skall förstå hur den urkraft som skapat allt detta kan gå in i vårt liv, möta vår död och vårt mörker och besegra det.

Tro handlar inte om förnuft. Tro handlar om att hoppas och om att ta emot, även om vi inte förstår. Om att våga lita på att lika säkert som det blir vår efter vinter, att blomman kan utvecklas ur det lilla fröet, lika säkert har Gud, i Jesu gestalt, kämpat de godas kamp och visat på den kärlek som övervinner allt. Så låt oss våga lita på att Jesus gått före oss och gett oss en väg genom ondska och död. Låt oss hämta kraft och mod i hans kamp så att vi själva inte ger upp hoppet och så att vi aldrig, aldrig någonsin slutar kämpa mot de onda krafter som vill förstöra vår värld och våra liv.

Låt påsken bära hoppet om en framtid bortom död och grav, men framför allt vara en kraftkälla i kampen för det goda och rätta i vår tid och en tröst i den utsatthet och sorg vi känner just nu.  

O Gud, våldet och ondskan kryper så nära inpå. Hur mycket skall vi orka bära all skräck och förtvivlan på denna jord? Kyrie eleison - Herre förbarma dig!
Vi ber om tröst och styrka i den ofattbara sorg och oro som drabbat anhöriga till de som dödats och skadats i Stockholm. Vi ber för alla som hjälper, stöttar och tröstar.
Vi ber om kraft att fortsätta tro på det goda, vi ber om hopp som bär genom mörker och död, vi ber om den kärlek som aldrig slutar tro, hoppas och kämpa för rätt och fred. Amen.

En välsignad påsktid önskar jag er alla,
biskop Eva Nordung Byström