Foto: Monica Gustafsson

På vandring mot nya insikter

Nio unga konfirmandledare ska i veckan göra en pilgrimsvandring på insidan och en historisk resa i Sankt Olofs fotspår med vandringar på några utvalda sträckor längs Sankt Olofsleden. Det är avslutningen på konfirmandledarutbildning de deltagit i.

– Kombinationen resa och rörelse ger människan möjlighet att göra både en yttre och inre resa. Pilgrimsvandringar är ett bra sätt att lära känna sig själv, att möta andra och att möta Gud, säger Ulf Söderlind, präst i Arnäs och Gideå-Trehörningsjö församlingar och en av ledarna under resan.

Att bli konfirmandledare fortsätter att locka ungdomar i Jämtlands och Västernorrlands län. Konfirmandledarutbildningen i tre steg har 500 deltagare i åldrarna 15-20 år. De som går sista ledarsteget kan göra en så kallad livsresa. I vår kommer ett 150-tal ungdomar att resa till olika kristna resmål i Sverige och Europa, som till exempel Assisi i Italien och Santiago de Compostela i Spanien. Nio av ungdomarna ska den här veckan tillsammans med tre ledare vandra längs Sankt Olofsleden. De börjar i Selånger och avslutar i Trondheim.
– Vi har en otrolig vandring i fin miljö framför oss och ungdomarna är entusiastiska över resan. Vi ska känna på hur det är att vara pilgrim. Vi kommer att jobba praktiskt med de fem pilgrimssymbolerna: staven, skorna, hatten, ryggsäcken och korset. Vägen blir mödan värd som Karin Boye har uttryckt det, säger Ulf Söderlind

Pilgrimsvandringar är ett bra sätt att lära känna sig själv, att möta andra och att möta Gud.

Ulf Söderlind

Redan på medeltiden var Olof den Heliges grav i Nidaros (nuvarande Trondheim), ett viktigt nordiskt pilgrimsmål. På 700-talet befann sig miljontals människor i Europa på vandring. De stora vallfartsmålen var Uppståndelsekyrkan i Jerusalem, aposteln Petrus grav i Rom aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela. Dit vallfärdade i mitten av 1300-talet den heliga Birgitta vars pilgrimsbön lever än i dag: Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Konfirmandledarna går vissa delar av den 564 km långa pilgrimsleden. Mellan vandringarna blir det buss för att de ska hinna ta sig till slutmålet Trondheim och Nidarosdomen innan veckan är slut. De kommer även att göra stopp på några platser längs vägen för att få lite lokalhistoria till livs. De ska bland annat besöka Njarka sameläger för att se sysslor från en samisk vardag och Cisterciensermunkarna som har kloster i Munkeby i Norge.
– Det är viktigt att vi lär oss mer om vår lokalhistoria. Ungdomarna har fått förbereda sig och läsa in sig på olika ämnen. Att sedan kombinera det med besök på de olika platserna ger en speciell upplevelse och viktiga insikter på livsresan, säger Ulf Söderlind.

När veckan är slut och de kommit till Trondheim fyllda av nya möten och nya insikter återstår sista delen av deras livsresa; att återvänta hem och ta med sig det de upplevt som nya personer.

Maria Eddebo Persson
2017-03-03

Resmål för de olika livsresorna:

  • Spanien, Vandra pilgrimsleden Santiago de Compostela.
  • Assisi, Italien, följa i den helige Franciskus fotspår.
  • Krakow, Polen, för att fokusera på medkänsla. Besök på barnhem och koncentrationslägret Auschwitz ingår.
  • Jerusalem, Kultur och Religionsmöte – religionsdialog.
  • Jordanien, besök vid jordanfloden där Jesus döptes och vistelse i öknen. Frälsarkransen kommer vara ett genomgående tema tillsammans med kulturmöten.
  • Grekland, att gå i aposteln Paulus fotspår. Besök på platser där Paulus varit och som det står skrivet om i Bibeln.
  • Vinterpilgrim, pilgrimsvandring efter St Olofsleden. En resa på insidan och en historisk resa i St Olofs fotspår med vandringar längs leden.

Fakta om Ung konfirmandledarutbildning:

  • 1999 startade utbildningen med 20 deltagare.
  • 2005 exploderade den och fick 140 deltagare, sedan dess har antalet ökat varje år.
  • 2016 deltar totalt 500 ungdomar i åldrarna 15-20 år och 58 handledare.