Tuva Thörnberg och Nora Hjärne från Wendela Hellmanskolan i Härnösand på studiebesök i Svenska kyrkans skog.
Foto: Maria Eddebo Persson

På skogsdag fick sjundeklassare koll på skogsbranschen

Bland granar och tallar i skogen utanför Säbrå hörs glada skratt och många frågor av Härnösands sjundeklassare som är på studiebesök i kyrkans skog. Är den där tallen verkligen 20 meter? Får man sitta i skogsmaskinen? Vad heter den där grejen man planterar med? Varför har Svenska kyrkan skog?

– Jag tycker det här är en intressant och rolig dag, säger Tuva Thörnberg från Wendela Hellmanskolan.
Studiebesöket i en av Svenska kyrkans skogar går via samverkansprogrammet Skogen i skolan. Den här dagen arrangeras för att eleverna ska lära sig mer om hur man sköter skogen och vad skogsbruket går ut på.

Eleverna gick en slinga med fyra stationer där de bland annat fick se hur skogsplantorna växer till sig och provade på plantering, de fick mäta träd med hjälp av en pinne och lära sig hur skogsgallring går till. Nytt för i år var att en skogsmaskin var på plats och eleverna fick se hur det går till att fälla träd. Dessutom fick de prova att sitta i skogsmaskinen.
– Vi har också lärt oss att en skogsmaskin väger 20 ton, säger Tuva Thörnberg från Wendela Hellmanskolan.
– Vi får lära oss hur skogen fungerar. Det är kul, säger Nora Hjerne från Wendela Hellmanskolan.

På en av stationerna fick eleverna veta hur fröerna växter till en planta som sedan planteras ut i skogen då de är drygt ett år. De fick se kassetter med granplantor och fick veta att i Sverige planteras det mellan 350-400 miljoner plantor per år. För varje avverkat träd, planteras två nya. Ungdomarna fick prova att plantera var sin granplanta med ett planteringsrör.

Sjundeklassarna fick också prova sina nyvunna kunskaper om skogen under en tipsrunda.
– Vi hoppas att vår klass vinner, säger Tuva Thörnberg och ler.

Maria Eddebo Persson
2019-09-17

Foto: Maria Eddebo Persson

Fakta om Skogen i skolan

Skogen i skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter, till exempel Härnösands stifts egendomsförvaltning. 1973 startades Skogen i Skolan som en organisation med direkt kontakt med skolan. Syftet med samverkansprogrammet är att föra ut skoglig kunskap. Deras idé är att koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.

Prästlönetillgångarna

Den skog och mark som Svenska kyrkan förvaltar är utspridd men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära. Skogen, jorden och fonderna går under namnet prästlönetillgångarna. I Härnösands stift är det egendomsnämnden som ansvarar för förvaltningen.

Porträttbild på ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Fredrik Modéus i ämbetsdräkter och med kräklor i handen.

Ett tusenårigt innehav

Kyrkans förvaltning av skog och jord har en lång historia. Det började år 1008 när Olof Skötkonung efter sitt kristna dop i Husaby källa skänkte mark till Skara biskopsstol. Dopet brukar ses som början på Sveriges kristna tid.