Foto: Petra Hamnström

På plats på historiskt event

Den 31 oktober uppmärksammade katoliker och lutheraner tillsammans 500-årsminnet av reformationen genom en gudstjänst i Lund och det publika eventet "Together in Hope" i Malmö.

Påve Franciskus från katolska kyrkan, biskop Munib Younan och Martin Junge från Lutherska världsförbundet, körer, artister och internationella gäster deltog. En av dem som var med på plats i Malmö Arena är Petra Hamnström, präst från Sundsvalls församling tillsammans med kollegan Göran Lundstedt. 
– Det känns stort att vara här. Det är nästan overkligt att få vara på samma plats som de här stora ledarna för den kristna kyrkan. Otroligt! Det här är något som bara händer en gång i livet, säger Petra Hamnström
– Det är en väldigt varm stämning och många olika nationaliteter på arenan. Det sägs att det 10 000 personer här, säger Petra Hamnström
Som en del av eventet på Malmö arena sändes den specialgjorda ekumeniska gudstjänsten i Lunds domkyrka på storbildskärm. 
Gudstjänsten hade tre delar som bestod av en tacksägelse för vad lutheraner och katoliker betytt för varandra, en försoningsakt där både lutherander och katoliker beklagade djupt och bad en bön om förlåtelse för vad de gjort varandra och tredje delen bestod av en handlingsplan med konkreta åtgärder för vad kyrkorna ska göra i framtiden. 
– Det var en fin gudstjänst och jag känner att talet om att vi har mer som förenar än splittrar var uppriktigt och ärligt menat från både katolskt och lutherskt håll, säger Petra Hamnström. 

Det är nästan overkligt att få vara på samma plats som de här stora ledarna för den kristna kyrkan.

Petra Hamnström

Maria Eddebo Persson
2016-10-31