Överlännäs kyrka

Överlännäs kyrka är en så kallad salkyrka med en rektangulär grundplan. De började uppföras vid slutet av 1200-talet. Kyrkans exakta byggnadsår är okänt.

Den blå draperimålningen på väggen bakom altaruppsatsen är utförd av kyrkomålare Per Sundin (1760-1827) från Sunne i Jämtland. Psalmtavlan är en gåva från Johan Nordenfalk och hans hustru. Det är tänkbart att de även bekostade Edlers arbeten. Klockstapeln är byggd i slutet av 1700-talet. Lillklockan skänktes till kyrkan år 1770. Vid en restaurering år 1891 sattes den stora klockan in.

Byggnaden utrustades med en läktare. Predikostol och altaruppsats beställdes av den kände bildhuggaren Johan Edler d.ä. Arbetena som tillhör han sista verk, kännetecknas av ett stramt formspråk. Altaruppsatsen i empire inramar idag en altartavla utförd av fransmannen Le Sueurs.  Målningen visar den korsfäste Kristus, omgiven av de båda Mariorna. Tavlan donerades till kyrkan år 1951. Altarets plattform, predellen, innesluter en målning av G. Ekblom, fritt utförd efter Giotto di Bondones målning ”Den helige Franciskus död”, även den sattes in år 1951.

Överlännäs omnämns som självständigt pastorat i samband med sexårsgärden, en korstågsskatt för år 1314. På grund av en brand i prästgården saknas handlingar rörande kyrkan före år 1835.  Under senare delen av 1400-talet försågs kyrkan med stjärnvalv. Valvsslagning var en dyrbar kostnad för en socken, men de påkostade stjärnvalven gav kyrkan status och ökade brandsäkerheten. I ett bevarat sockenprotokoll från 1788 framgår att kyrkan var i stort behov av en upprustning. För att undvika dyra kostnader föreslog Boteå församling att Överlännäs församling och kyrkans tillhörigheter skulle delas upp mellan Boteå och Sånga. Förslaget godkändes inte av Överlännäs befolkning. Genom deras talesman revisionssekreterare Johan Noreen, beslöt man att själva gemensamt bekosta kyrkans upprustning.

ett lila frågetecken på en betongpelare.

Ordförklaringar

Från annex till vapenhus. Här förklaras några av orden som finns i texterna om de medeltida kyrkorna. Orden står i bokstavsordning.

Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.

21 medeltida kyrkor

Vid medeltidens slut fanns minst 103 kyrkor inom Härnösands stifts nuvarande gränser. Av dessa kyrkor är 21 bevarade och används än i dag för det ändamål som avsågs när de uppfördes. Här kan du kika in i alla de kyrkor som ingått i stiftets projekt Medeltiden.

Puff