Tamar, konstverk av Linda Petersson. Hanna Brande, präst i Östersund
Foto: Hanna Brande, Petter Frisell

Ondskan fick utrymme i Gamla kyrkan i Östersund

Hallå där Hanna Brande, präst i Östersund, som i söndags samtalade om ondska med konstnären Linda Petersson i Gamla kyrkan.

Tankar för själen heter programpunkten berätta vad är det?
Ibland behöver vi tanka vår själ med något som mättar på djupet. Ungefär en gång i månaden omvandlas därför Gamla kyrkan i Östersund till en "tankstation". Då kommer en gäst som inspirerar med sina tankar kring ett förutbestämt ämne. Programmet pågår ca 30 min och efteråt kan den som vill stanna kvar och fira en enkel mässa.  

Söndagens gäst var Linda Petersson, vem är hon?
Linda Petersson är konstnär här i Östersund. Hon har studerat på Kungliga konsthögskolan i Stockholm och har en magisterexamen i fri konst. Hon arbetar för närvarande med konstprojektet "Modernist monuments" där hon vill visa kraftverkens ofta dolda modernistiska estetik. Linda är även en återkommande konstskribent i Länstidningen. Hennes konst berör ofta andlighet och teman som helighet och det närvarande. Det som inte går att bevisa utan som finns i en atmosfär runt olika saker.   

Temat denna söndag var ondska.
Ja, det stämmer. Vi samtalar kring ämnen och ord som berört människor i alla tider. Vi knyter också an till kyrkoårets teman. Episteltexten för söndagen handlade om Mikael och hans änglar som gav sig i strid med draken. Slutklämmen på texten i apostlagärningarna lyder: ”Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”  

Hur tar man sig an ett så laddat ämne som ondska?
Vårt budskap var, och är, att vi måste våga benämna och inte sopa under mattan. Vi började i ett konstverk av Linda. En gigantisk vepa föreställande Tamar. Tamar berättas det om i 2 Samuelsboken kapitel 13. Hon blir våldtagen av sin bror, trots att hon vid ett flertal tillfällen säger nej. Lindas konstverk ger Tamar upprättelse. Samtalet rörde sig sedan kring det onda och det goda som finns i oss alla. Om oron i världen och sist men inte minst rådet att det bästa sättet att bli av med sin ovän, ondskan, är att bli vän med den.

Vilka samtal kan Östersundsborna se fram emot under hösten?
Nästa tillfälle blir den 8:e oktober, nära Allhelgona i tid. Den kvällen är temat Sårbarhet. Christer Gladh, präst och Carina Grinde, diakon och eventuellt någon från sorgegruppen för suicid  kommer då att dela erfarenheter och tankar kring det sårbara Livet. 
6:e december handlar det om Mod. Då kommer några från stödgruppsverksamhet Fjärilen och delar tankar och reflektioner kring mod att förändra. Fjärilen är en kommunal verksamhet som vänder sig till den som är anhörig till någon med kemiskt beroende och/eller psykisk ohälsa.

Kristina Hellberg
2015-10-05