En kvinnlig präst i samtal med en annan kvinna. Platsen ser ut avv vara ett avskilt samtalsrum. bredvid dem står ett litet bord med tända värmeljus, en ikon, ett kors, en lampa och en ask med näsdukar.
Foto: Pia Lundberg/IKON

Om samtal och tystnadsplikt

Välkommen att kontakta din församling när du vill prata med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting.

Få enskild själavård hos en präst eller en diakon

I ett enskilt själavårdssamtal är det du själv eller du och några andra tillsammans som pratar med en präst eller en diakon om ett gemensamt problem.

Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att be om ett enskilt själavårdssamtal.

För prästerna och diakonerna är tron på Gud är självklar, men om du inte själv frågar efter det talar man inte om Gud, läser Bibeln eller ber böner under samtalet.

Bikta dig hos en präst

I ett biktsamtal får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Biktsamtalet börjar med att du pratar med prästen. Sedan bekänner du din synd. Prästen förlåter dig på uppdrag av Jesus Kristus. Efteråt är det Jesus Kristus som bär dina bördor

Präster och diakoner har tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare.

 

Hitta din församling

Du kan enkelt hitta vilken församling du hör till genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress. 

En vägvisare i trä. I bakgrunden blå himmel med vita moln.

Församlingar i Härnösands stift

I Härnösands stift finns 100 församlingar. Här hittar du en lista med länkar till deras webbplatser. Med mobilappen Kyrkguiden hittar du såväl församlingarnas gudstjänster som vägbeskrivningen dit.

Hitta din kyrka via mobilen

Hitta din kyrka och den verksamhet och eller gudstjänst som passar dig via mobilappen Kyrkguiden.