Två par fötter skymtar bakom en bildörr. Det ena paret är klädda i näbbskor med frägranna vävda band.
Foto: Kristiina Ruuti/IKON

Om samer

Här hittar du snabba fakta om samer och den samiska kulturen.

Fakta om samer

  • Samerna, totalt cirka 80 000 personer (förmodligen fler), är ett urfolk som bor i fyra länder: Ryssland, Finland, Norge och Sverige.
  • I Härnösands stifts finns 11 stycken samebyar. Alla i Jämtlands län.
  • I Sverige finns officiellt cirka 20 000 samer, troligen betydligt fler. Ungefär en tiondel av samerna i Sverige arbetar med renskötsel.
  • Samernas moderna organisationshistoria sträcker sig 100 år bakåt i tiden. År 1993 inrättades Sametinget som ett folkvalt organ och en statlig myndighet.
  • I hela Sápmi, Sameland, firas den 6 februari som Samefolkets dag.
  • Samiska rådet i Svenska kyrkan började sitt arbete 1997. Ledamöterna väljs på förslag av Sametinget och de nordliga stiften i Svenska kyrkan och utses av kyrkostyrelsen.
  • Hösten 2006 presenterades utredningen Samiska frågor i Svenska kyrkan. I den föreslås bland annat en förstärkt organisation för kyrkans samiska arbete.