Offentlig utfrågning av biskopskandidaterna

2024-01-31 | Lägg datumet 16 april på minnet. Då kommer alla som utsetts till biskopskandidater att samlas i Östersund för en offentlig hearing. En expertpanel frågar ut varje kandidat kring ämnen med aktualitet för församlingar i Härnösands stift.

Utfrågningen kommer att genomföras enligt ett liknande koncept som vid Härnösands stifts senaste biskopsval 2014. Det innebär att en expertpanel anlitas för att utifrån sina olika kompetensområden utröna hur den eventuellt blivande biskopen ser på ett antal aktuella ämnen. Expertpanelen företräder dels forskning, dels erfarenhet av församlingsliv i olika sammanhang.

Utfrågning kommer att kretsa kring ämnen med betydelse för Svenska kyrkan i allmänhet och Härnösands stifts församlingar i synnerhet, både nu och i framtiden.

Därefter kommer tidigare ärkebiskop Anders Weiryd att samla alla biskopskandidater för ett gemensamt samtal om ledarskap med särskilt fokus på det andliga ledarskapet. Tillsammans får kandidaterna provtänka kring de möjligheter, svårigheter, dilemman en blivande biskop har framför sig.

Hearingen kommer att genomföras på Stora teatern i Östersund. Den som inte kan vara på plats har möjlighet att följa den via direktsändning på webben. Den kommer också att kunna ses i efterhand, uppdelad i sektioner.

Biskopskandidaterna utses vid ett nomineringsval den 27 februari. Efter att de utsedda kandidaterna har behörighetsförklarats kommer ett informativt material om varje kandidat att publiceras här på biskopsvalets webbplats. Därefter publiceras även ett detaljerat program för den offentliga utfrågningen.

Rätt att rösta fram kandidater i nomineringsvalet har samma personer som har rösträtt i biskopsvalet. Det vill säga anställda som präster och diakoner i Härnösands stifts församlingar och på stiftskansliet, samt lika många elektorer som utsetts av församlingarnas fullmäktige. Till det kommer stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter. Tillsammans är det omkring 400 personer.

Uppdatering: Efter nomineringsvalet har planerna för hearingen förändrats. Bland annat har det planerade samtalet med Anders Weiryd flyttas till efter valomgång ett, se tidsplan för biskopsvalet valet