Foto: Axel Giacomini/Ikon

O, Gud, vi ber för Ukraina

Biskops Evas bön för Ukraina | O, Gud, nu har det gått ett år sedan kriget i Ukraina bröt ut. Det är så ofattbart och grymt, så fyllt av ondska och hat, ångest, lidande och död.

Det går inte att förstå vad de som drabbats av detta tvingas uthärda. Vi klarar inte av att ta in det, det är för omänskligt, för barbariskt och ondskefullt.

Käre Jesus Kristus, du världens Frälsare, du som burit världens ångest och plåga i din egen kropp, kom till de döende, trösta de sörjande, lindra för de plågade och gjut mod i de som dagligen kämpar för sin och sina familjers överlevnad.

Vi ber till dig, för alla som på olika sätt verkar för att detta grymma krig ska få ett slut, för alla som arbetar för att förhindra att det eskalerar till ett okontrollerbart världskrig. Gör Europas regeringar och ledare kloka och modiga i sin kamp för fred och demokrati. Hjälp oss som lever i fred och frihet att varken förhärdas eller förtvivla, och visa oss och hur vi på bästa sätt kan stödja och hjälpa de som drabbats av krigets fasor.

Kyrie eleison, Kriste eleison, Herre Kristus, förbarma dig över Ukraina och dess folk, förbarma dig över oss. Ge oss din fred o Gud.