Foto: Lena Nilsson

Nyutexaminerade församlingspedagoger och kyrkomusiker

Söndagen den 27 augusti hölls en välkomsthögtid för nyutexaminerade församlingspedagoger och kyrkomusiker i samband med högmässan i Härnösands domkyrka.

Biskop Eva Nordung-Byström välkomnade i samband med högmässan två församlingspedagoger och två kyrkomusiker, med efterföljande lunch i biskopsgården. I Härnösands stift hålls välkomstmottagning för församlingspedagoger och kyrkomusiker vartannat år.

De som välkomnades vid högmässan var: Göran Enegård, kyrkomusiker, C-nivå (Härjedalens pastorat), Elin Nilsson, kyrkomusiker, C-nivå (Sydöstra Jämtlands pastorat), Ulrika Nordin, församlingspedagog (Sydöstra Jämtlands  pastorat), Sofia Sjöström, församlingspedagog (Örnsköldsviks norra pastorat),

Linnéa Andersson Karlsson, församlingspedagog (hemmahörande i Örnsköldsviks södra pastorat), Marcus Lundström, kyrkomusiker (Sollefteå pastorat), Thomas Sondell, kyrkomusiker (Örnsköldsviks norra pastorat) hade inte möjlighet att närvara vid välkomsthögtiden.

En församlingspedagog arbetar främst med de pedagogiska uppgifterna i församlingen och handlar om mötet mellan människor, om församlingsstrategier och om en helhetssyn på lärande, där församlingspedagogens pedagogiska kompetens ger möjligheter att undervisa om kristen tro för alla åldrar.

-Att få arbeta med barn och unga med den frihet att utforma innehållet som Svenska kyrkan erbjuder känns jättespännande och intressant, säger Ulrika Nordin, en av de nyutexaminerade församlingspedagogerna.

Vägen till att bli församlingspedagog innebär en fackutbildning från universitet/högskola, eller en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola, alternativt arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola. Till detta kommer stiftsförlagda utbildningsmoment samt pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI).

En kyrkomusiker spelar och leder församlingssången vid kyrkans olika aktiviteter - gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar, men även uppgifter som dirigent och körledare ingår. Kontakten med människor i livets alla tänkbara skeden är en del av vardagen.

Det finns tre nivåer för kyrkomusiker: A - försteorganist, B - organist eller C - kantor.  Samtliga nivåer kräver fackutbildning med inriktning kyrkomusik från antingen folkhögskola eller musikhögskola/högskola. Samtliga nivåer kräver Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, som består av tre delar: fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoral teologisk utbildning för kyrkomusiker.

Bildtext: Från vänster: Göran Enegård, kyrkomusiker, Elin Nilsson, kyrkomusiker, Ulrika Nordin, församlingspedagog, Sofia Sjöström, församlingspedagog, biskop Eva Nordung-Byström.

 

2023-08-27
Lena Nilsson