Nytt projekt söker samisk kultur i kyrkomiljö

Vilka samiska föremål finns i Svenska kyrkan i Härnösands stift? Och var kommer de ifrån? En inventering av församlingarnas kyrkor, vindsförråd och andra byggnader ska ge svar på den saken. Efterforskningen börjar i församlingarna i Örnsköldsviksområdet. – De samiska föremålen är en viktig del av det kyrkliga kulturarvet i Härnösands stift och behöver synliggöras, säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie på Härnösands stift.

En del är känt sedan tidigare, som kyrkliga föremål av kända samiska slöjdare i fjällkapellen. I församlingarnas inventarieförteckningar, finns också en del samiska föremål förtecknade.
– Men vi tror att det kan finnas mer, äldre föremål som lagts undan och glömts bort genom åren. Det ska bli spännande att se om det verkligen är så, och vi behöver få klarhet, säger Fredrika Björk.

Inventeringen är tänkt att pågå under två år och ska resultera i en digital förteckning med information och bilder som ska tillgängliggöras på olika webbplatser. Både nya och gamla föremål kommer att förtecknas.
– Målet är att vi ska kunna informera om vilka samiska föremål som finns i våra kyrkomiljöer. Vi vill förstås också kunna berätta så mycket det går om deras ursprung, säger Fredrika Björk.

Arbetet genomförs med stöd av statens kyrkoantikvariska ersättning och i samarbete med stiftelsen Gaaltjie, det sydsamiska kulturcentrumet i Östersund. För utförandet har kulturgeografen Marica Blind anlitats. Hon har ett omfattande arbete framför sig. I de elva församlingarna i Örnsköldsviksområdet finns över 140 byggnader inklusive mindre förråd, garage, lador och andra uthus. I hela Härnösands stift – det vill säga landskapen Ångermanland, Medelpad, Jämtland och Härjedalen – äger församlingarna över 1 300 byggnader varav 215 är kyrkor eller kapell.

Tillsammans med stiftelsen Gaaltjie har Härnösands stift tidigare genomfört ett projekt som utforskade samiska kyrkoplatser. Det resulterade 2018 i boken SJELTIE – Kyrkplatser och kyrkoliv. Med inventeringen av samiska föremål i kyrkomiljöer fortsätter samarbetet med att synliggöra samisk kultur och historia i Svenska kyrkan.
KAJSA ÅSLIN
2022-02-03

BILDTEXT: 2018 fick altaret i Maria kapellet i Härnösands domkyrka samisk utsmyckning. Altarbrunet är tillverkat i vitt kläde och brunt garvat renskinn, av textilmästaren Anna-Stina Svakko från Porjus. Ett nytt projekt ska sammanställa vilka andra samiska föremål som finns i församlingarna i stiftet. Arkivbild: Lena Vik

Efterlysning: vad vet du om samiska kyrkliga föremål?

Känner du som läser det här till några samiska föremål som kan finnas i Härnösands stifts kyrkomiljöer? Vet du något om dess historia?

Projektledningen är tacksam för hjälp i både stort och smått som kan öka kunskapen om samisk kultur och historia i Svenska kyrkan.

Hör gärna av dig till stiftsantikvarie Sara Hall: 0611-254 66, sara.hall@svenskakyrkan.se