Nytt pastorat välkomnade sin kyrkoherde

Lördag 8 maj blev Charlotte Odelberg officiellt välkomnad som kyrkoherde i nya Sollefteå pastorat. Det var vid en gudstjänst i Ådals-Lidens kyrka då även biskop Eva Nordung Byström och kontraktsprost Kent Nordin medverkade. Kyrkoherdeinstallationen har filmats och kan följas i efterhand.

Charlotte har mångårig erfarenhet av prästyrket och även rollen som kyrkoherde. 1994 började hon sin tjänst i Sollefteå och sedan 2011 har hon varit kyrkoherde i Sollefteå-Boteå pastorat.

Om rollen i det nya större pastoratet säger hon följande:
– Det är en utmaning, men en inspirerande sådan. Sollefteå pastorat, och de tolv församlingarna som bildar enheten, har goda förutsättningar bli ett välfungerande pastorat. Området var tidigare ett kontrakt så relationerna finns redan oss emellan. Kompetens och engagemang finns också, såväl hos personal som förtroendevalda och ideella medarbetare.
– Pandemin gör tyvärr att vi vid gudstjänsten inte kan ta emot deltagare utöver de medverkande. Vi hoppas dock kunna spela in och sända den i våra digitala kanaler för alla er som inte kan närvara.
– Just nu längtar jag, liksom de flesta av oss, efter att få träffas. Att få mötas i gudstjänster, över en kaffekopp och lära känna församlingsbor, lokala traditioner och platser som är nya för mig. Jag är så nyfiken.

Bildades i januari

Just nu längtar jag, liksom de flesta av oss, efter att få träffas.

Charlotte Odelberg, kyrkoherde i Sollefteå pastorat

Sollefteå pastorat bildades januari 2021. I pastoratet ingår samtliga tolv församlingar i Sollefteå. Det vill säga: Långsele, Graninge, Helgums, Sollefteå, Multrå-Sånga, Boteå, Överlännäs, Ådals-Liden, Junsele, Resele, Ed samt Ramsele-Edsele församling. Redan för ett år sedan det stod klart att Charlotte Odelberg skulle bli kyrkoherde i det nya pastoratet.


Kyrkoherdeinstallationen i Ådals-Lidens kyrka har filmats och kan följas på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLrFk-mqxb2pD83DTOoqT4g