Nyhetsbrevet 5 september

Kommunikatörer, administratörer, ledningsgrupper, kyrkoherdar och andra som arbetar med, eller har ansvar för, församlingens kommunikation bjuds in till fortbildning i Östersund om Svenska kyrkans statistik. Ny stiftsantikvarie och ny utredare på stiftskansliet presenteras. Läs också höstens utbud från det stiftsövergripande programmet Social hållbarhet, med mera.