Nyhetsbrevet 31 januari

Genom praktikåret ungresurs kan unga vuxna göra en insats i Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv. Praktikåret är också en möjlighet för församlingen att låta en ung person med nya idéer berika församlingsarbetet. Fram till 15 februari finns möjlighet att ansöka om att få ta emot en ung resurs i församlingen. Fram till 15 april kan den som är mellan 18 och 25 anmäla intresse för praktikåret. Veckans nyhetsbrev påminner också om anmälningsdatum till två aktuella kurser, med mera.