Nyhetsbrevet 30 maj

Om beslutad fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning, om verksamhetsåret 2022 på stiftskansliet, om årets utdelning från prästlönetillgångarna. Dessutom om Östersunds församlingsnya kyrkoherde och om biskopens kommande resa till vänstiftet i Slovakien.