Nyhetsbrevet 30 augusti 2022

Ny utbildning i psykosocialt bemötande. Ny webbplats för kurser och kollekter. Ny biskopsadjunkt. Fördjupningsdygn för själavårdare. Lär mer om det kommande intranätet. Och följ med i Kyrkornas världsråds generalförsamling som inleds 31 augusti.