Nyhetsbrevet 20 juni

Kyrkostyrelsen har fattat beslut om nya mål för den andra etappen av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Fem nya präster har vigts till tjänst i Härnösands stift. Egendomsnämnden bjuder in till en dag om stiftets skogar. Det är klart att det samiska konfirmationslägret återkommer, efter årets paus. En ny fastighetssamordnare har anställts på stiftskansliet, som också söker en ny registrator. Och det är hög tid att anmäla sig till höstens kurser - kom ihåg det innan semestern!