Nyhetsbrevet 11 oktober 2022

Konferensen Ságastallamat 2, den 21–22 oktober, är ett viktigt tillfälle för försatt försoning med det samiska folket. Nu är det klart att den kommer att livesändas. Via veckans nyhetsbrev hittar du programmet. Där påminns du också om nästa års första Livsresa för ideella medarbetare, den går till Iona i Skottland, och om kursen om konfirmandarbete där det finns platser kvar. Stiftskansliets nya enhetschef presenteras. På förekommen anledning lyfter nyhetsbrevet också brandskyddet och Kornet, det kommande nya intranätet.