”Viktigt respektera demokratiska spelregler”

Nyhet Publicerad Ändrad

PRESSMEDDELANDE | Tv-programmet Uppdrag Granskning speglade i onsdagskväll kampen för bevarandet av akutsjukhuset i Sollefteå. Även Svenska kyrkans roll i opinionsarbetet lyftes. – I kyrkans uppdrag ingår att ta ansvar för den värld och samhälle vi lever i och det innebär att vi deltar i samhällsdebatt och engagerar oss i politiska frågor, säger biskop Eva Nordung Byström.

– Därför är det naturligt att de lokala församlingarna engagerar sig i en fråga som är angelägen för bygden, som församlingsborna ser som en avgörande framtidsfråga, säger Eva Nordung Byström.
– Men det är mycket viktigt att vi som representerar kyrkan håller god ton i debatten. Vi ska respektera demokratiska spelregler. Vi ska inte bidra till politikerförakt eller överdriven polarisering. Och vi ska noga skilja mellan politik och partipolitik, fortsätter hon.

Biskopen delar den ilska och uppgivenhet människor känner för glesbygdens utarmning. Samtidigt har hon stor förståelse för att de förtroendevalda i landstinget har ett svårt uppdrag.
– De axlar ett tungt ansvar i en svår ekonomisk situation och har varit utsatta för ett hårt opinionstryck, säger hon.

Onsdagskvällens tv-program fokuserade på frågan om vad som händer när en opinion växer sig väldigt stark. Om vad det innebär för människorna som driver opinionen, för de beslutsfattare som är föremål för den och om följderna för demokratin om delar av opinionen tar sig allt för negativa uttryck.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17