Unga ledare i Härnösands stift –satsning med unikt resultat

Nyhet Publicerad

I en ny forskningsrapport får Härnösands stifts satsning på ledarutbildning för ungdomar efter konfirmationen mycket goda omdömen. – Många unga ledare kan tänka sig ett fortsatt engagemang i kyrkan, säger Helena Viberg, konfirmandkonsulent vid Härnösands stift.

Sedan mitten av 00-talet har Härnösands stift erbjudit församlingarna i regionen möjlighet att delta i en treårig utbildningssatsning för ungdomar som vill fortsätta sitt engagemang i Svenska kyrkan efter konfirmationen. Intresset för att delta har ökat för varje år och just nu går cirka 600 ungdomar utbildningen som i forskningsrapporten beskrivs som ett unikt exempel på verksamhet i Svenska kyrkan ”där satsning på kvalitetsarbete och ökade resurser så snabbt gett resultat”.
– Vi kan se att verksamheten med unga ledare upplevs som mycket meningsfull, både av de unga ledarna själva och av konfirmanderna. De unga ledarna upplever att de blir tagna på allvar och får meningsfulla uppgifter. Samtidigt tycker de att de växer som människor och som kristna, säger Helena Viberg. 

Forskarna har följt ungdomarna, genom enkätfrågor och djupintervjuer, från det att de var 14-åriga konfirmander och sedan under tre år som ideellt engagerade unga ledare för konfirmandgrupper.

I intervjuerna har även ställts frågor om ungdomarnas upplevelse av gudstjänsterna i Svenska kyrkan. Här framgår att gudstjänster och predikningar behöver utvecklas för att upplevas som relevanta i unga människors liv.
– Ett annat angeläget arbete framöver är könsfördelningen bland både konfirmander och unga ledare. Betydligt fler flickor än pojkar finns med i verksamheterna, konstaterar Helena Wiberg.

Forskningsrapporten Att leda är att växa (red Niklas Grahn, Verbum 2017) har genomförts på initiativ av stiftsstyrelsen i Härnösands stift, som en utvärdering av en omfattande satsning och för att öka kunskapen om vad uppgiften som ung ledare kan betyda för individen och för Svenska kyrkan.

Kontaktperson:
Helena Viberg, konfirmandkonsulent vid Härnösands stift, 0611-254 56