Över 21 miljoner i bidrag till stiftets kyrkor

Nyhet Publicerad

Nu är det klart vilka kyrkor i Härnösands stift som får statliga pengar till renovering under 2019. Det handlar totalt om 21,7 miljoner kronor. – Det är ett mycket välkommet bidrag till arbetet med att vårda och underhålla det kyrkliga kulturarvet, säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie på Härnösands stift.

Staten bidrar med pengar för att bevara det gemensamma kulturarv som många kyrkor är. Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna, till antikvariskt motiverade och kostnadskrävande insatser på de kyrkor, kapell och klockstaplar som är skyddade enligt kulturminneslagen.
– Restaureringen av spåntaket på Mattmars kyrka i Jämtland är ett av de intressantaste projekten det här året. Spåntaket är troligen närmare 200 år och kan vara ett av de äldsta bevarade spåntaken i landet, säger Fredrika Björk.

Totalt får 26 projekt i Härnösands stift del av statens kyrkoantikvariska ersättning (KAE) 2019. Här är de största projekten:

Västernorrland
• Nora kyrka, 3 256 000 kr, lagning av putsskador och stomme i kyrktornet.
• Torpshammars kyrka, 2 600 000 kr, restaurering av fönster, tak och fasad.
• Ramsele gamla kyrka, 1 820 000 kr, byte av spåntak och omputsning av fasad.
• Fiskarkapellen, 824 000 kr, etapp två av en inventering och åldersbestämning av fiskarkapellen längs kusten i Härnösands stift.

Jämtland/Härjedalen
• Tännäs kyrka, 3 717 000 kr, exteriöra takarbeten, åtgärder på rötskadad takstol.
• Marieby kyrka, 2 115 000 kr, målning av fasad, byte av plåtlister och rötskadad panel.
• Ovikens gamla kyrka, 1 732 000 kr, restaurering av fasad och fönster.
• Funäsdalens kyrka, 1 689 000 kr, restaurering av exteriör, puts och tak.
• Mattmars kyrka, 1 430 000 kr, etapp två av en pågående restaurering av spåntak.
• Storsjö kyrka, 765 000 kr, exteriöra målningsarbeten.

Vid stiftsstyrelsens sammanträde (2018-09-19) fördelades även Svenska kyrkans eget bidrag, Kyrkounderhållsbidrag (KUB), till församlingar och pastorat. Totalt beslutade stiftsstyrelsen att fördela över 5,5 miljoner till renovering av nio kyrkor av dessa medel.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare Härnösands stift, 0611-254 54