Foto: Kerstin Stickler

Kvinnor i Svenska kyrkan sprider ljus över övergrepp

Nyhet Publicerad

Under fredagen anslöt sig kvinnor inom Svenska kyrkan till den spontana kampanjen Metoo. Uppropet har samlat en rad sexuella övergrepp som inträffat i kyrklig miljö. – Det är ett lock som öppnats, i samhället och därmed också i kyrkan, säger biskop Eva Nordung Byström.

Den spontana kampanjen Metoo har under de senaste veckorna gett kvinnors utsatthet en plats i ljuset. Kvinnor från olika branscher går samman och berättar om sexuella trakasserier och övergrepp. Även i kyrkliga miljöer förekommer detta.

Under #vardeljus har medarbetare i Svenska kyrkan i dag offentliggjort en rad oacceptabla händelser.

Biskop Eva Nordung Byström är en av dem som skrivit under uppropet.
– Det har jag gjort på grund av egna erfarenheter och framför allt för att ge mitt stöd till alla de kvinnor som har varit illa utsatta, som går ut och berättar vad de varit med om, säger hon.
– Alla de som berättar bidrar till något stort, att sexuella övergrepp inte längre kommer att kunna bagatelliseras, fortsätter hon.

Alla de som berättar bidrar till något stort, att sexuella övergrepp inte längre kommer att kunna bagatelliseras

Eva Nordung Byström

I Svenska kyrkan bedrivs sedan en längre tid tillbaka ett förebyggande arbete mot sexuella övergrepp, ändå inträffar fortfarande oacceptabla händelser.
– Sexuella trakasserier används ofta som maktmedel, för att placera kvinnan som underordnad. Men nu får det vara nog. Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt och kan vara ett brott, konstaterar Eva Nordung Byström.

I Svenska kyrkans riktlinjer för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp används begreppet som omfattande allt från sexuella trakasserier, som kommentarer och anspelningar av sexuell karaktär, till ovälkomna beröringar och rena våldtäkter.

I riktlinjerna konstateras också att sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn och när övergreppen begås av kyrkliga medarbetare strider det dessutom mot kyrkans uppdrag.
– Metoo visar på ett strukturellt problem som inbegriper hela samhället och kyrkan är en del av samhället. Men människor har rätt att förvänta sig mer av oss, kyrkliga miljöer ska vara trygga, säger Eva Nordung Byström.

Uppropet #vardeljus publiceras under fredagmorgon på bloggen: vardeljus.blog