Gemensam bön efter valet

Nyhet Publicerad

På söndag förenas olika kyrkor och församlingar i Sverige i bön för den politiska situationen i landet. – Alla goda krafter behövs, säger biskop Eva Nordung Byström.

Det är med anledning av resultatet i riksdagsvalet och det besvärliga parlamentariska läget, som Sveriges kristna råd (SKR) uppmanat medlemskyrkorna att med bön stötta de som har ansvar för att hitta en väg vidare efter en polariserande valrörelse.
– Våra politiker behöver tänka nytt och inte låsa fast sig i invanda mönster, det är en utmaning, säger biskop Eva Nordung Byström som stöder initiativet.
– Nu ber vi om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet, fortsätter hon.

Sveriges kristna råd består av 27 medlemskyrkor. I styrelsen sitter bland annat ledare för frikyrkorna, för katolska kyrkan, den syrisk-ortodoxa kyrkan och den koptiska kyrkan. Svenska kyrkan representeras av ärkebiskop Antje Jackelén.

Kyrkornas gemensamma bön efter valet:

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. 

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17