Förslag på åtgärder i kyrkans skogar

Nyhet Publicerad

I Härnösands stifts skogar kommer ett försök att göras för att minska användningen av plast. Även möjligheten att mer använda eget virke vid renovering av kyrkor lyftes vid senaste stiftsfullmäktige.

Det är efter en motion till stiftsfullmäktige, av kristdemokraten Ulla-Britt Sundin, som ett försök görs att få bort plastbanden som används för att göra markeringar i skogen. I stället för plast ska ett nytt kraftigt pappersband prövas när olika åtgärder i skogen snitslas upp. Det kan röra sig om markering av körvägar, gränser mot rågrannar, fornlämningar och särskilda naturvärden. Om försöket faller väl ut kan plastbanden komma att bytas ut för gott.

En motion av centerpartisten Paul Höglund har tagit upp behovet av lämpligt virke till renovering av kyrkor och möjligheten att mer använda virke från de egna skogarna i Härnösands stift. Av svaret framgår att en undersökning av möjligheten påbörjats men att olika lagstiftningar som berör frågan orsakar intressekonflikt.

Kulturbyggnadsvården kräver hög ålder på den skog som används för exempelvis takspån, eftersom kyrkor ursprungligen ofta är byggda av virke från skogar äldre än 200 år. Samtidigt som tillstånd att avverka så gammal skog inte ges på grund av dess höga naturvärden. Här behövs klargöranden för att lösa intressekonflikten och slippa onödig import av virke.

Kontaktperson: Max Enander, stiftsjägmästare, 070-527 37 71