Årets utdelning från skogsbruket klar

Nyhet Publicerad Ändrad

PRESSMEDDELANDE | 42 miljoner kronor – så mycket blir årets utdelning från skogsbruket till Svenska kyrkans församlingar i Härnösands stift. Det beslutade stiftsfullmäktige vid sitt sammanträde i maj.

Härnösands stifts prästlönetillgångar består till allra största delen av skogsfastigheter, och till en mindre del av fonder. Största delen av årets utdelning kommer från försäljning av virke. Mer än en fjärdedel av virket (28 procent) kommer från gallring.
– Det har varit ett bra år med stor efterfrågan på skogsråvara och uppåtgående priser. Resultatet blev över budget, säger stiftsjägmästare Max Enander.
– Samtidigt uppgick intäkterna från förnyelsebar energi till 8 miljoner kronor, genom olika arrendeavtal med producenter av vatten- och vindkraft, fortsätter han.
Totalt innebär det en utdelningsbar vinsten från 2017 på 42,4 miljoner kronor. 

Stiftsfullmäktige beslutade att dela ut hela vinsten till församlingarna. Hälften av utdelning går till det inomkyrkliga utjämningssystemet och hälften går direkt till de pastorat eller församlingar som är andelsägare. Det innebär att de lokala enheter som har flest andelar kan räkna med en utdelning på över 2 miljoner kronor.   
– De största andelsägarna finns på landsbygden och för dem är inkomsten från skogen ett viktigt komplement till medlemsavgifterna, säger Max Enander.

Speciellt för året var en större markbytesaffär som gjordes med SCA genom inköp och försäljning. Detta för att skapa ett mer sammanhållet markinnehav. Totalt skiftade drygt 2 400 hektar ägare.

Totalt förvaltar egendomsnämnden i Härnösands stift 93 996 hektar mark, varav 69 711 hektar är produktiv skogsmark. Härnösands stift förvaltar Svenska kyrkans största innehav av skog. Till Härnösands stift hör Svenska kyrkans närmare 100 församlingar i Västernorrlands och Jämtlands län

Kontaktperson:
Max Enander, stiftsjägmästare, Härnösands stift: 0611-254 30