Foto: Maria Eddebo Persson

Nya stiftsstyrelsen utsedd

Nu har Härnösands stifts nyvalda stiftsfullmäktige haft sitt första sammanträde och utsett ledamöter till de beslutande organen och andra förtroendeposter. Till ny förste vice ordförande i stiftsstyrelsen valdes Mikael Sjölund från Helgum och till ny ordförande i egendomsnämnden valdes Hans Åsling från Trångsviken.

Det nya stiftsfullmäktige valdes vid kyrkovalet i september och består av 59 ordinarie ledamöter från olika delar av stiftet. Huvuduppgiften vid deras första sammanträdet nu i december, var att välja ledamöter till viktiga poster för den kommande mandatperioden 2022 – 2025.

Till ordförande i stiftsfullmäktige omvaldes Karin Stierna (C), från Hammerdal. Som förste respektive andre vice ordförande utsågs Jan-Olof Häggström (S), från Köpmanholmen och Lena Persson (POSK), från Nälden.

Stiftsstyrelsen

I stiftsstyrelsen är biskop Eva Nordung Byström självskriven ordförande. Till förste vice ordförande utsågs nu Mikael Sjölund (S), från Helgum och till andre vice ordförande utsågs Björn Sandahl (S), från Östersund. 
Till ledamöter utsågs Zenitha Nordfjell (S), Örnsköldsvik, Inga-Maj Persson (S), Strömsund, Sten-Ove Danielsson (S), Ånge, Marianne Eriksson (C), Hammerdal, Christer Gelfgren (C), Örnsköldsvik, Leif Grip (POSK), Fränsta, Birgitta Sedin (KR), Sidensjö, Marie Svensson (VISK), Aspås.

Hans Åsling (till vänster) är utsedd till ordförande i egendomsnämnden och Mikael Sjölund (till höger) är utsedd till förste vice ordförande i stiftsstyrelsen. Foto: Maria Eddebo Persson

Egendomsnämnden

Till ordförande i egendomsnämnden utsågs Hans Åsling (C), från Trångsviken och till vice ordförande
utsågs Ann-Charlotte Visén (S), från Härnösand.
Claes-Göran Bergh (S) från Ås, Lena Johansson (S), Marie Buh (VISK), Örnsköldsvik och Bertil Swenson (BA), Sundsvall, är nyvalda ledamöter.

Domkapitlet

Biskop Eva Nordung Byström är självskriven ordförande i domkapitlet och domprost Kent Nordin likaså som vice ordförande. Till ledamöter utsågs nu Staffan Hillström (S), från Östersund, Patrik Andersson (C) från Östersund och Kerstin Lindh Wallin (POSK) från Kramfors. Till domareledamot utsågs Mats Törnered för ännu en mandatperiod.
Vigningstjänsten har tidigare valt Carina Grinde, diakon i Östersunds församling som sin representant i domkapitlet.

Stiftsfullmäktige valde även ersättare till de beslutande organen och utsåg andra förtroendeposter. Läs mer om det i Stiftsfullmäktiges protokoll 2021-12-08


Bildtext:
Utsedda ledamöter i stiftsstyrelsen 2022-2025, från vänster Sten-Ove Danielsson,  Christer Gelfgren, Zenitha Nordfjell, Björn Sandahl, Birgitta Sedin, Leif Grip, Marianne Eriksson, Mikael Sjölund. Saknas på bilden gör Inga-Maj Persson och Marie Svensson.