Glädjefull gudstjänst när präst och diakoner vigdes

I söndags vigdes en präst och två diakoner till tjänst i Svenska kyrkan vid en högtid i Härnösands domkyrka som leddes av biskop Eva Nordung Byström. Högtiden präglades av innerlighet och värme.

Den nya prästen och de nya diakonerna, som tagit sin examen dagen innan i domkapitlet, gav var och en sina präst och diakonlöften, välsignades och fick tecknet för vigningstjänsten, stolan, lagt på sina axlar.

De var gripna av stundens allvar när biskop Eva Nordung Byström gav dem uppdraget att jobba i kyrkan.
– Åt er, ska nu anförtros uppdraget att vara präst eller diakon. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, sade biskopen.

De tre kandidaterna var märkbart rörda av högtiden. De ska nu börja sina nya jobb i olika församlingar och de har en bred livs- och yrkeserfarenhet att luta sig mot.
Camilla Gradén har arbetat med mycket, bland annat som informatör och undersköterska innan hon tog beslutet att bli präst. 
– Det var ett naturligt steg att ta. Jag har arbetet i Svenska kyrkan i tio år som informatör och viljan att berätta och sprida evangelium har alltid funnits. Nu får jag göra det på ett annat sätt, säger Camilla Gradén.

Erika Albertsdotter har redan under ett års tid arbetat som diakoniassistent och känner att skillnaden i arbetet inte blir så stor.
– Jag hoppas få mer tid till hembesök för det ligger mig varmt om hjärtat och sedan vill jag utveckla ny verksamhet om det finns tid, säger Erika Albertsdotter.

Irja Åberg har gjort allt från att arbeta som tandsköterska till att driva butik och arbeta på härberge.
– Det känns roligt att börja med nya uppgifter. Jag kommer att arbeta mycket med flykting/integration och psykisk ohälsa, säger Irja Åberg. I sin predikan talade biskopen om att Gud är kärleken och att sann kärlek inte kan vare sig tvinga eller sluta ge.
– Alla är vi Guds skapelse och därför har också alla en plats reserverad åt sig och en uppgift utsedd till sig i Guds rike. Vad Gud anbelangar så finns det ingen, nej inte en enda, som han inte räknar med, söker eller kallar , säger Eva Nordung Byström    

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna:
 – Ni vigs till tjänst in i en värld av tro, den tro som ni snart skall bekänna. Er examensbok som vi samtalade om vid gårdagens examen var också tydlig med att framhåller att denna tro är vida överlägsen vår begreppsvärld. Den utgår inte från vår värld utan från Guds rike och vilar därför i Guds makt och kraft och inte i vår. Därför avslutar Jesus missionsbefallningen med löftet: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” Den som ger er vigningstjänstens ok, är också med er alla dagar, även de tunga, mörka, de som fylls av tvivel och svaghet. Den som kallat er överger er aldrig, säger biskop Eva Nordung Byström. 

Stiftets förra biskop Tuulikki Koivunen Bylund medverkade också i gudstjänsten.

Maria Eddebo Persson
2015-06-14

Vigningskandidaterna juni 2015

Camilla Gradén som vigs till präst är 48 år och är både uppväxt och bosatt i Stockholm. Hon har tidigare arbetat bland annat som undersköterska och informatör i ett kommunalt bolag. De senaste tio åren har hon arbetat i Svenska kyrkan som informatör.
Friluftsliv, som fjällvandring, skidåkning och kajakpaddling är hennes stora intresse. Hon är också intresserad av böcker, film och dokumentärradio.
Hon inleder sitt arbete som präst i Undersåkers och Kalls pastorat.

Erika Albertsdotter som vigs till diakon är 55 år och är bosatt i Grundsunda och uppväxt i Sidensjö. Hon har tidigare arbetat inom vården , som undersköterska och sjuksköterska. På fritiden gillar hon att umgås med familjen, resa, simma och inreda hemmet. Hon inleder sitt arbete som diakon i Grundsunda församling.

Irja Åberg som vigs till diakon är 50 år och är bosatt i Njurunda och uppvuxen i Sundsvall. Hon har tidigare arbetat som tandsköterska, drivit present- och smyckesaffär, arbetat på härberge och som diakoniassistent.
Hennes största intresse är att påta i trädgården och promenera med sin lilla dvärgpudel Alva och att umgås med familj och vänner.
Hon inleder sitt arbete som diakon i Njurunda församling.

Att vigas till en tjänst i Svenska kyrkan är en kallelse och livslång hållning som innebär ett särskilt ansvar mot Gud, kyrkan och medmänniskorna.
Här är prästen och diakonerna som vigdes i söndags:

Biskop Evas Nordung Byströms predikan
Här finns hela biskop Evas predikan att läsa.