Sydsamisk bibelöversättning välkomnas i Örnsköldsvik

PRESSMEDDELANDE | Söndag 10 februari firas samisk-svensk gudstjänst i Örnsköldsviks kyrka. Under gudstjänsten uppmärksammas särskilt en ny sydsamisk bibelöversättning. – Språket är en mycket viktig bärare av en människas upplevelse av tillvarons och det egna livets mening och värde, säger biskop Eva Nordung Byström som medverkar i gudstjänsten.

De sydsamiska bibeltexter som nu översatts är den sista etappen av ett mångårigt arbete som Svenska kyrkan gjort gemensamt med den norska kyrkan och bibelsällskapen i de båda länderna.

Det sydsamiska språket är enligt FN-organet UNESCO klassat som ett allvarligt hotat språk.
– Därför är det extra glädjande att vi fått den här översättningen. Jag hoppas att den ska komma till användning i alla våra församlingar med sydsamisk befolkning, säger biskop Eva Nordung Byström.

Efter gudstjänsten följer ett seminarium i församlingshemmet där två av översättarna, Karin Rensberg Ripa och Irene Dorra, berättar om arbetet. Samtalet leds av Mikael Winninge från Svenska Bibelsällskapet.

Det är tionde året som Örnsköldsviks församling firar samisk gudstjänst tillsammans med sameföreningen Orrestaare saemien sibrie. Gudstjänsten genomförs som vanligt i samband med föreningens årliga marknadsvecka. I år sammanfaller den även med att Örnsköldsviks kommun precis utnämnts till samiskt förvaltningsområde.

Kontaktperson:

Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17