Foto: Kerstin Stickler

Ny organisation för Svenska kyrkan i Sollefteå kommun

Stiftsstyrelsen beslutade på onsdag att Svenska kyrkans församlingar i Sollefteåområdet ska bilda en gemensam organisation för samverkan med resurskrävande uppgifter. – Nu kan alla församlingarna finnas kvar även på sikt med lokal verksamhet, personal och församlingsråd, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Den nya organisationen – Sollefteå pastorat – bildas gemensamt av samtliga församlingar i Svenska kyrkan inom Sollefteå kommun. Pastoratet ska bland annat ha det övergripande ansvaret för ekonomi, administration, personal och fastighetsförvaltning. Den utåtriktade verksamheten ska däremot inte påverkas. Den bedrivs även fortsättningsvis i varje församling.
– Församlingsborna kommer nog inte att märka så stor skillnad. I församlingarna kommer arbetet att fortsätta som tidigare med gudstjänster, barngrupper och kyrkans sociala omsorg, säger Eva Nordung Byström.
– Jag vill också betona att de lokala arbetslagen blir kvar. Ingen personal får, enligt arbetsrättsliga regler, sägas upp i samband med en sådan här förändring, fortsätter hon.

Stiftsstyrelsens beslut är del av ett större arbete med att se över den lokala organisationen i stiftet. Orsaken finns i befolkningsutvecklingen som i många år gått i negativ riktning och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll. Något som förändrar de ekonomiska förutsättningarna avsevärt.
– Det är vår övertygelse att församlingarna behöver hjälpas åt och dela på resurserna, för att kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet ska kunna behållas i framtiden, säger Eva Nordung Byström.

Sollefteå pastorat kommer att bildas den 1 januari 2021 och ska nu utformas av lokala företrädare.
– Det är viktigt att det är lokala representanter med lokal erfarenhet från samtliga församlingar som bestämmer detaljerna kring hur pastoratet ska fungera. Stiftsstyrelsen har avsatt resurser för att stödja och underlätta deras arbete under tiden fram till att pastoratet bildats, säger Eva Nordung Byström.

 

Kontakt:
Biskop Eva Nordung Byström nås för ytterligare kommentarer, via pressekreterare Kajsa Åslin, tel: 070-355 00 17

Fakta/Sollefteå pastorat:

Följande församlingar kommer från och med januari 2021 att bilda ett nytt gemensamt pastorat, Sollefteå pastorat: Långsele, Graninge och Helgums församlingar (i dag ett pastorat), Sollefteå, Multrå-Sånga, Boteå och Överlännäs församlingar (i dag ett pastorat), Ådals-Liden, Junsele, Resele och Eds församlingar (i dag ett pastorat), samt Ramsele-Edsele församling.