Foto: Hans Asp

Ny meditationsstig invigs

På den natursköna udden vid Sunne kyrka i Jämtland har en ny meditationsstig tagit form. Stigen har skapats utifrån några stora pärlor som symboliserar olika sidor av den kristna tron. "Varje pärla fångar något av en andlig längtan som många människor känner", säger Håkan Toresson, kyrkoherde i Frösö, Sunne, Norderö församling.

Meditationsstigen har inspirerats av den förre biskopen Martin Lönnebos populära armband, Frälsarkransen. Armbandet vars pärlor har olika färger och namn skapades för att hjälpa människor att hitta fokus i sina böner. Likt armbandets pärlor är meditationstigen i Sunne tänkt att ge möjlighet till andlig reflektion och sinnesro.

Stigen kommer att vara en del av församlingens konfirmationsundervisning och annan verksamhet. Den är också tänkt att kunna användas av andra församlingar, till exempel i samband med läger för barn och ungdomar.
– Men platsen är öppen för alla som vill göra en naturskön utflykt och kanske kombinera vandringen med att också blicka inåt, säger Håkan Toresson.

Initiativet till meditationsstigen har tagits av Härnösands stifts egendomsnämnd, som upplåtit marken och genomfört projektet i samarbete med Frösö, Sunne och Norderö församling.
– Vi är så glada att vi kunnat bygga det här friluftsområdet tillsammans. Egendomsnämnden har länge sökt efter en lämplig plats att anlägga en pärlstig, för att ge människor möjlighet till rekreation av både kropp och själ. Och Sunne är verkligen en perfekt plats, säger stiftsjägmästare Max Enander, Härnösands stift.

Egendomsnämnden har länge sökt efter en lämplig plats att anlägga en pärlstig, för att ge människor möjlighet till rekreation av både kropp och själ.

Max Enander, stiftsjägmästare

Meditationsstigen är 1,5 kilometer lång och till stor del framkomlig för rörelsehindrade. Längs stigen finns några av pärlorna och vid stigens mitt finns en pelarsal med fler pärlor och ett altare. Pärlorna är av granit och färgade utifrån olika betydelser som kan inspirera till reflektion eller bön. Till stigen finns fyra olika guider med text och bild: en som vänder sig till barn, en för ungdomar och två varianter att välja på för vuxna.

Stigen är del av ett större område på 12 hektar som avsatts för rekreation och som tillgängliggjorts med gångvägar, vindskydd och spänger. Även angränsande öar har undantagits skogsbruk och är tänkt att utvecklas för friluftsliv. 

På lördag den 21 september med start klockan 13.00 invigs området med bland andra kyrkoherde och kontraktsprost Håkan Toresson och egendomsnämndens ordförande Sven-Erik Bodén på plats.
– Nu hoppas vi att många vill göra oss sällskap vid invigningen. Det är bara att sätta på ett par bekväma skor, kanske packa lite fika och komma med på en alldeles speciell vandring, säger Max Enander.

Kajsa Åslin
2019-09-09

fakta om pärlornas betydelse

Frälsarkransen är ett armband som består av arton pärlor, varje pärla har en betydelse och är tänkt som stöd för bön.

Gudspärlan - en guldfärgad pärla, symboliserar Gud och är armbandets början och slut.
Tystnadspärlor - avlånga pärlor, ska ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.
Jagpärlan - en liten vit pärla, ska flytta medvetenheten av sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.
Doppärlan - en större vit pärla, ska föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.
Ökenpärlan - en sandfärgad pärla, ska påminna om prövningar och strävan efter ett ”äkta” liv.
Bekymmerslöshetspärlan - en blå pärla, ska påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.
Kärlekspärlan/Offerpärlan - två röda pärlor, ska symbolisera två sorters kärlek, den man får och den man ger.
Hemlighetspärlor - tre små vita pärlor, ska fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan individen och Gud.
Nattens pärla - en svart pärla, ska påminna om döden och livets kriser.
Uppståndelsepärlan - en större vit pärla, ska peka på livets förnyelse, är även hoppets pärla.