Foto: Härnösands stift och Kerstin Stickler

Ny kyrkoherde välkomnas i Indals kyrka

Som ny kyrkoherde i Indals, Sättna Lidens och Holms församlingar ser Anna Stenund fram emot att få vara verksam på landsbygden.

– Här finns stort ideellt engagemang och stark kyrklig sed. Samtidigt finns glesbygdens och de små orternas utmaning och den stora frågan om hur hela Sverige ska leva, säger hon.

Anna Stenund, som lämnade en tjänst på stiftskansliet för det nya jobbet, saknade vardagen i en församling. Som kyrkoherde i Indalens pastorat fick hon fyra församlingar att leda.
– Det är ett helt fantastiskt arbetslag och fina förutsättningar att bygga vidare på. Nu vill jag fortsätta utveckla samarbetet i pastoratet men det är också viktigt att bevarar det unika för varje församling, säger hon.

Som utbildad meditationslärare jobbar Anna Stenund gärna med ordlös bön, det som ibland kallas kristen djupmeditation. Stillheten och tystnaden är för henne viktiga mötesplatser med Gud, något hon gärna delar med andra. Hon hämtar också kraft och inspiration i till exempel dans, musik, pilgrimsvandring, naturupplevelser.
– Jag brinner för en helhetssyn på att vara kristen. Historiskt har kristen tro handlat så mycket om det man har i huvudet, men jag vill inkludera fler sinnen och erfarenheter, både kropp och själ, berättar hon.
– Därför är jag också glad över att det finns en tradition med friluftsgudstjänster här i församlingarna, och att det är många som kommer till dom gudstjänsterna, det är väldigt roligt.

Anna Stenund är 49 år, har släktrötterna vid Gästrikekusten och har tillbringat stor del av sin skolgång i Hudiksvall. De senaste 20 åren har hon varit bosatt i Sundsvall och de senaste sex åren har hon arbetat som stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling vid stiftskansliet i Härnösand. Hon har även undervisat och forskat i religionsvetenskap vid Umeå universitet. Tidigare arbetade hon som präst i Selångers församling. Hon prästvigdes för Uppsala stift 1995.

Som kyrkoherde i Indalens pastorat efterträder hon Lars Huss som gått i pension efter 11 år på posten.

På lördag 17 december klockan 14 tas den nya kyrkoherden officiellt emot av församlingarna vid en högtid som leds av biskop Eva Nordung Byström i Indals kyrka. Efteråt bjuds det på fika i sockenstugan.

 

Kajsa Åslin