Foto: Åsa Nilsson

Ny kyrkoherde välkomnas i Fors kyrka

Peter Forsberg är ny kyrkoherde i Fors och Ragunda pastorat. På söndag välkomnas han till församlingarna under gudstjänsten i Fors kyrka. – Jag ser verkligen fram emot att arbeta med arbetslaget här, säger han.

Peter Forsberg är 52 år, bor i Sollefteå och kommer senast från en tjänst i Härnösands pastorat där han dels arbetade som fängelsepräst och dels som ansvarig för Hemsö och Högsjö församlingar.

Peter Forsberg är uppväxt på Alnö utanför Sundsvall och har tidigare bland annat arbetat i Frösö, Sunne, Norderö församling och i Sollefteå-Boteå pastorat.

På söndag den 2 september välkomnar Fors och Ragunda församlingar sin nya kyrkoherde i samband med gudstjänsten i Fors kyrka klockan11. Högtiden leds av biskop Eva Nordung Byström.