Foto: Gustaf Hellsing

Ny kyrkoherde välkomnas i Åre

Åre församlings nya kyrkoherde heter Lars Wangby och är en återvändare som vill sätta församlingsborna i centrum. I söndags välkomnades han till församlingen vid en högtid som leddes av biskop Eva Nordung Byström i Duveds kyrka.

När Lars Wangby i augusti flyttade in i prästgården i Duved återvände han till sin barndoms trakter. Lars är uppväxt i grannförsamlingen Undersåker, hans pappa var i många år lärare på Hållands folkhögskola.
– Så jag känner mig väl bekant med bygden, omgivningarna och fjällmiljön. Nu ser jag fram emot att också bli bekant med församlingsborna, säger han.

De många turisterna ger Åre församling en speciell karaktär, skidmetropolens storstadspuls står i bjärt kontrast till den omgivande glesbygden.
– Jag tror det är viktigt att församlingen i första hand ägnar sig åt de bofasta. För att orka ta emot alla turister behöver vi bygga en stark församlingsgemenskap.
– Jag vill att kyrkan ska vara placerad mitt i människors liv, inte bara mitt i byn. Att den ska vara en naturlig mötesplats i alla livets skiften och för alla åldrar, där vi kan söka stöd, gemenskap, vägledning, tröst och hopp, säger Lars Wangby.

Jag vill att kyrkan ska vara placerad mitt i människors liv, inte bara mitt i byn.

Lars Wangby

Lars Wangby, som är 59 år, kommer närmast från en tjänst som kyrkoherde i Bureå församling i Västerbotten där han verkat i 16 år. När han inte arbetar ägnar han sig gärna åt friluftsliv och idrott, han har åkt 11 vasalopp och ser fram emot flera. Familjen består av hustru Birgitta, tre vuxna barn och två barnbarn.

Söndagen den 9 oktober välkomnade Åre församling sin nya kyrkoherde i samband med högmässan i Duveds kyrka. Högtiden leddes av biskop Eva Nordung Byström.