Foto: Maria Eddebo Persson och Olle Thoors

Ny domprost utsedd i Härnösand

Kent Nordin blir ny domprost i Härnösand från 13 mars 2017. Det beslutade tillsättningsnämnden på måndagen den 23 januari.

 

Kent Nordin är född 1965 och är för närvarande kyrkoherde i Södra Lapplands pastorat. Där leder han det organisationsutvecklingsarbete som en stor indelningsförändring innebär. Han är också kontraktsprost i pastoratet sen 2006.
– Det var en enig tillsättningsnämnd. Kent Nordin har visat prov på gott ledarskap. Han har de egenskaper som krävs för en domprost i Härnösand, säger Christina Meltin Westerlund, Kyrkorådets ordförande.

Domprosten leder verksamheten i Härnösands domkyrkoförsamling under 2017 och därefter i det nya Härnösands pastorat som bildas den 1 januari 2018. Pastoratet kommer att omfatta sju församlingar som finns i Härnösand och landsbygden runt staden, nuvarande Härnösands domkyrkoförsamling och Härnösands landsförsamlingar: Säbrå, Häggdånger, Hemsö, Stigsjö, Viksjö och Högsjö. Domprosten har också uppdrag på stiftsnivå som vice ordförande i domkapitlet och biskopens ersättare i stiftsstyrelsen.

 

Fakta om tillsättningen

Tillsättningsnämnden består av representanter från både Härnösands stift och Härnösands domkyrkoförsamling.

Enligt kyrkoordningen ska en befattning som domprost tillsättas av en tillsättningsnämnd. I denna ingår tre ledamöter från stiftsstyrelsen och tre ledamöter från kyrkorådet i Härnösands domkyrkoförsamling. Biskop Eva Nordung Byström är ordförande.

Sammanlagt sökte 7 personer tjänsten som domprost i Härnösand